Per enèssima vegada tornem a reclamar dispensadors de solució antisèptica

Des de la nostra organització sindical tornem a demanar dispensadors de solució antisèptica. Una qüestió que hem hagut de reclamar en diferents Comitès de Seguretat i Salut Laboral.

Barceloma, 6 de març del 2020.-

A principis del 2018 , per part de SAP-FEPOL es va demanar per escrit, que es dotés de dispensadors de solució antisèptica diferents unitats del cos de Mossos d’Esquadra. En el Comitè de Seguretat i Salut del 22 de març del 2018, es va torna a insistir en aquesta necessitat i per part dels responsables del Departament se’ns va manifestar, que es demanaria pressupost, per poder dotar les unitats d’aquesta mesura preventiva.

Novament, en el Comitè del dia 14 de desembre del 2018, des de la nostra organització sindical es va tornar a insistir en la necessitats dels dispensadors. Un cop més i ja en són tres, es torna a plantejar en el Comitè del 27 de setembres del 2019.

A més a més, en data de 6 de setembre del 2019, SAP-FEPOL entra escrit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos laborals per casos de contagi biològic. Per acabar-ho d’arrodonir, el passat dia 28 de gener del 2020 es va fer arribar un comunicat des de Prefectura de la Policia, on s’informava, sobre les mesures de protecció en referència al Coronavirus 2019-nCoV.

Doncs bé! A dia d’avui, seguim sense disposar de dispensador antisèptics que garanteixin i previnguin la possibilitat de contagi de qualsevol malaltia, en aquest cas del Coronavirus 2019-nCoV. Com ja hem exposat amb anterioritat, fa pràcticament tres anys que s’estan demanant els dispensador. Un cop més, la ineficiència i la manca de planificació del Departament d’Interior posa els treballadors en una nova situació de risc.

Vist l’actual situació de rics, generada pel Coronavirus 2019-nCoV i altres malalties de caràcter infecciós, demanem que de forma immediata es dotin les unitats d’USC, APEN, OAC, ASA, Custòdies de detinguts, vestíbuls d’accés de ciutadans (porta), o qualsevol altra, de dispensadors de solució antisèptica. Cal recordar que el contagi d’un treballadors per l’actual Coronavirus 2019-nCoV por generar el confinament o quarantena de tots els que hagin tingut contacte amb aquesta persona.

Número de comunicat:
E-13/2020
Data: 
06/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend