SAP-FEPOL demana l’aplicació del permís per deures innexcusables per al cos de mossos d’esquadra

Es demana aquest permís per a famílies monoparentals, famílies on les dues persones progenitores són membres del cos i per efectius amb persones dependents a càrrec

Barcelona, 17 de març del 2020.-

El passat 12 de març, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) registrava un escrit amb número de referència G64886807 amb el qual instàvem a la Subdirecció General de Recursos Humans, a flexibilitzar les mesures horàries a les persones membres del cos de mossos d’esquadra, permetent una millor conciliació de la vida familiar amb la laboral davant l’emergència originada pel SARS-CoV-2. Una petició que se es demanava com a conseqüència de la situació que arreu del país s’estava donant.

Aquesta demanda se va traslladar a la reunió que, per via telemàtica, les organitzacions sindicals vam mantenir amb la Subdirecció General de Recursos Humans, ahir mateix.

A la nostra petició se’ns va respondre que els comandaments operatius haurien de donar un tracte diferenciat cas per cas. Però el cert és que, des de la nostra organització sindical veiem que, a dia d’avui s’està donant màxima prioritat a la realització del servei, sense procurar per les necessitats que pot presentar una part del col·lectiu que té necessitats especials.

La nostra organització sindical ha tingut coneixement que des d’alguns serveis d’administració s’ha determinat que:

  1. Si una persona membre del cos de mossos d’esquadra té un familiar a casa perquè han tancat el centre de dia, no hi ha cap permís per acollir-se.
  2. En el cas de dues persones membres del cos que tenen fills a casa i algun d’ells s’ha de quedar amb els fills, tampoc hi ha cap tipus de permís i únicament, i si fos possible, es pot mirar que no coincideixin els quadrants.

Per tant, les possibilitat que tenen persones membres amb “necessitats especials” (parelles ambdós membres del cos, famílies monoparentals o persones membres amb persones amb graus de dependència a càrrec) són nul·les.

És per això que, tenint en compte les possibilitats que ofereix la normativa aplicada a la resta de personal funcionari de la Generalitat, i mentre estigui en vigor el RD 463/2020 de 14 de març pel qual es decreta l’Estat d’Alarma, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) instem a la Subdirecció General de Recursos Humans que s’autoritzi a poder gaudir del permís per deures inexcusables en els següents supòsits:

  1. En el cas que les dues persones progenitores siguin funcionaris del cos de mossos d’esquadra, un d’ells pugui gaudir d’aquest permís.
  2. En el cas d’haver de tenir cura de persones majors amb grau de dependència, poder gaudir del mateix permís.
  3. En el cas de famílies monoparental, on els fills estiguin a càrrec d’un sol progenitor.

Des de la nostra organització sindical recordem que tant els menors, com les persones amb major grau de dependència han de restar confinats i per tant, és necessari garantir la seva guarda i custòdia.

Número de comunicat:
E-19/2020
Data: 
17/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend