SAP-FEPOL insta a l’Administració a perllongar els períodes de gaudiment d’assumptes personals dels anys 2019 i 2020

En l'escrit presentat s'ha instat a l'Administració a, un cop recuperada la normalitat, es perllongui el període de gaudiment dels permisos per assumptes personals de l'any 2019 i 2020.

Barcelona, 20 de març del 2020.-

A petició del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), la Subdirecció General de Recursos Humans ens va comunicat en la sessió ordinària del Consell de la Policia de 22 de novembre del 2019, el perllongament del temps per gaudir els permisos per assumptes personals de l’exercici esmentat.

A l’efecte, i a bon criteri es va determinar prorrogar el termini de gaudiment dels permisos d’assumptes personals del 2019, fins el proper 31 de maig del 2020. No obstant i com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19 i de la Resolució del Director General de la Policia de 12 de març, la petició de permisos per assumptes personals ha estat denegada i per tant, la possibilitat de gaudir-los és nul·la.

És per això que, a l’igual que féssim en l’escrit de 5 de novembre de 2019, la nostra organització sindical ha instat a perllongar de nou, el període de gaudiment dels permisos de l’any 2019, però també del 2020. A l’efecte creiem necessari ampliar el període de gaudiment el durant el mateix temps que dura aquesta situació d’extrema excepcionalitat i no es recuperi la normalitat

Número de comunicat:
E-24/2020
Data: 
20/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend