SAP-FEPOL recorda que la neteja i desinfecció de vehicles i comissaries és reponsabilitat dels Serveis d’Administració Regionals

Malgrat en la passada reunió de 27 de març se'ns va assegurar que no hi havia cap tipus de limitació per netejar i desinfectar el parc mòbil i dependències policials, aquesta no s'esta duent a terme

Barcelona, 20 d’abril del 2020.-

Des de la nostra organització sindical des que es decretés la situació actual de crisi sanitària, hem estat denunciant la manca de desinfecció en els vehicles policials i les dependències policials. El confinament dels treballadors del servei d’administració ha constatat com això ha afectat l’estat dels vehicles policials i de les dependències policials. Si ja era prou important abans de l’actual pandèmia, ara s’ha convertit en imprescindible per dos motius obvis: salubritat i seguretat.

En la passada reunió del dia 27 de març mantinguda mitjançant videoconferència entre Prefectura, Subdirecció General de RRHH i Organitzacions Sindicals, des del SAP-FEPOL vam denunciar la necessitat d’establir una desinfecció ordinària i periòdica de tot el parc mòbil i de les dependències policials.

A l’efecte, el Subdirector d’administració i serveis ens va comunicar que sobre la neteja de vehicles i dependències policials no hi havia cap tipus de limitació pressupostària i eren, els serveis d’administració regionals els qui haurien de gestionar la contractació dels recursos necessaris per a realitzar-ho.

Doncs bé. Des de la nostra organització sindical hem pogut constatar que avui dia, per desconeixements de les regions policials o per manca de comunicació amb les ABP, aquesta neteja no s’està produint. En moltes destinacions són els mateixos agents els que es dediquen a realitzar aquesta neteja de l’habitacle dels vehicles a l’interior dels pàrquings de les comissaries amb aigua i lleixiu.

És per tot l’exposat anteriorment que des del SAP-FEPOL hem sol·licitat de nou a la SGRH que es tornin a donar les instruccions oportunes que a les organitzacions sindicals se’ns va traslladar el passat 27 de març, per tal que a la major brevetat possible es duguin a terme aquestes neteges ordinàries i periòdiques, ja que és un dels principals focus actuals de possibles contagis entre els agents de CME.

Número de comunicat:
E-33/2020
Data: 
20/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend