Recuperar les proves PCR al CME ha de ser una urgència pel Govern de Catalunya

La nostra organització sindical insisteix en la necessitat d'incorporar laboratoris privats i mútues dins del sistema sanitari per tal de recuperar les proves PCR dins del cos de mossos d'esquadra

Barcelona, 27 d’abril del 2020.-

El passat 18 d’abril del 2020, com a conseqüència de la situació actual relativa a la prova de detecció de la COVID-19 a la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) s’adreçava per escrit al Conseller d’Interior instant-lo a incorporar dins del Sistema Sanitari Públic els recursos privats necessaris, per revertir la situació de zero proves PCR al nostre col·lectiu.

Aquesta proposta es justificava amb l’Ordre SND/344/2020 de 13 d’abril del 2020 segons la qual “les comunitat autònomes tindran a la seva disposició els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat privada ubicats a la seva (nostra) comunitat autònoma que no estiguin prestant servei en el Sistema Nacional de Salut, així com del seu personal”.

Passats els dies, des de la nostra organització sindical no hem obtingut resposta a la proposta, malgrat la urgència dels casos que es venen produint en el cos de mossos d’esquadra és diària.

L’exposició dels efectius policials que continuen treballant, els casos positius i els contactes estrets es venen produint diàriament i setmanal dins la Policia de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, moltes companyes i molts companys, arran de la provisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), continuen esperant en els seus domicilis que se’ls realitzin les proves PCR havent-se anul·lat les cites que a alguns d’ells ja els hi havien estat programades.

Per altra banda, tal i com des de la nostra organització sindical denunciéssim la setmana passada, el nostre col·lectiu veu com als companys i companyes de les Policies Locals (malgrat no són proves PCR) sí se’ls estan realitzant proves de detecció de la COVID-19. Aquest fet evidentment genera un sentiment d’abandonament continu de les persones membres del cos, respecte el Departament d’Interior.

És per això que, després d’esperar diversos dies la resposta del nostre escrit, des del SAP-FEPOL tornem a adreçar-nos al Departament, en aquest cas al Director General de la Policia a qui s’ha demanat novament que es busquin mecanismes com el proposat en l’escrit de 18 d’abril, per tornar a fer les proves als efectius del cos de mossos d’esquadra. Insistim en la necessitat d’utilitzar recursos privats com laboratoris o mútues mèdiques per recuperar la realització de proves PCR al CME.

Número de comunicat:
E-35/2020
Data: 
27/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend