SAP-FEPOL torna a reclamar una modificació del règim disciplinari del CME

Després del lamentable episodi reconegut en sentència de l'Audiència Provincial de Tarragona en l'absolució de quatre efectius del cos jutjats per tortures, la nostra organització sindical ha demanat al Director General de la Policia una modificació del sistema de funcionament de la Divisió d'Afers Interns

Barcelona, 22 de maig del 2o20.-

En data 13 de maig, els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la sentència absolutòria de l’Audiència Provincial de Tarragona (sentència 446/2019), de quatre persones membres del cos de mossos d’esquadra acusades d’un delicte de tortures.

En el cos de la noticia es podia llegir com l’Audiència provincial reprovava a la Generalitat de Catalunyala doble condició” de la lletrada que va assistir als acusats, ja que hauria passat informació a la Divisió d’Afers Interns del cos de mossos d’esquadra. És a dir, la defensa dels companys acusats, passant informació a la DAI per una possible sanció disciplinària.

Llegida íntegrament la sentència de l’Audiència Provincial, en ella hi queden reflectits aspectes que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) considerem d’extrema gravetat, els quals interpel·len al Director General de la Policia com a màxim responsable de la Divisió d’Afers Interns del cos, a actuar en conseqüència. I és que, que s’hagi plantejat una qüestió sobre vulneració de defensa (la dels nostres companys i companyes) consagrat en l’article 24 de la pròpia Constitució Espanyola ho considerem com diguem, aspecte extremadament gravíssim.

Per anar al detall, la sentència recull que la lletrada de la Generalitat hauria estat proporcionant informació al Departament d’Assumptes Interns (DAI), la qual prèviament hauria obert un expedient d’Informació Reservada (IR) per investigar als acusats, sobre els fets pels quals finalment han estat absolts.

Així mateix consta en la sentència que hi hauria hagut revelació d’informació confidencial al Departament en qüestions judicials amb la finalitat de depurar responsabilitats, produint-se així la conculcació del secret, la confiança i la confidencialitat que una defensa ha de mantenir per imperatiu legal, amb les persones que representa.

A l’efecte, l’Audiència Provincial acaba detectant “una lesió estructural del nivell d’equitat del procés, una greu vulneració del dret defensa, una inadequada i intolerable utilització de l’actuació defensiva, donada aquesta duplicitat de comeses que ostentava l’advocada, compareguda en defensa dels interessos de la Generalitat i en defensa dels interessos dels agents, condició dels quals en el procés (insisteix la sentència) era la d’investigats”.

Així mateix, l’Audiència considera que “la confiança depositada pels investigats en qui defensava els seus interessos dins del procés penal, resultà clarament violentada”, més quan la transmissió d’informació ha estat pròpiament reconeguda pels membres de la Divisió d’Afers Interns i per la pròpia lletrada.

Dit això, l’article 1.4 del Decret 415/2011, de 13 de desembre d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia us encomana la responsabilitat entre d’altres, de la Divisió d’Afers Interns.

Una vegada exposats els extrems fins ara esmentats, des de la nostra organització sindical considerem que el Departament d’Interior i la Direcció General de la Policia han d’actuar en conseqüència. És per això, que en un escrit adreçat al DGP des del SAP-FEPOL hem instat en primer lloc, a donar-nos resposta a les següents qüestions:

  • Quines són les actuacions que, després de la sentència 446/2018 de l’Audiència Provincial de Tarragona, té pensades realitzar la Direcció General de la Policia sobre les investigacions internes de la Divisió d’Afers Interns del cos de mossos d’esquadra.
  • Quantes i quines són les investigacions que a dia d’avui té obertes la Divisió d’Afers Interns i que es poden veure en la mateixa situació que l’exposada en aquest escrit.

En aquest escrit, la nostra organització sindical ha recordat que no és la primera vegada que es denuncien les maneres de fer de la Divisió d’Afers Interns. Fins i tot el propi Parlament de Catalunya, mitjançant la Moció 53/XI de 14 de juliol de 2016, ha instat al Govern a introduir els canvis pertinents en la normativa relativa al règim disciplinari del cos de mossos d’esquadra. Canvis per altra banda, que (aprofitant aquest escrit) ens agradaria saber quins han estat.

Així mateix, per recursos interposats pels serveis jurídics de la nostra organització sindical, els jutjats contenciosos administratius ja ens han donat la raó en quan el “secretisme” de les actuacions que realitza la Divisió d’Afers Interns. A tall d’exemple podríem recordar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, la qual obligava a la DAI a informar i donar còpia als membres del cos de mossos d’esquadra, de tot allò relacionat amb la seva persona dins d’una Informació Reservada (IR).

  • Perquè en relació a la Investigació oberta contra les quatre persones membres del cos de mossos d’esquadra ara ja absoltes, la Divisió d’Afers Interns els hi va comunicar l’obertura de la Informació Reservada de la qual han estat objecte? I en el cas d’haver estat informades, se’ls va donar la possibilitat de tenir accés al seu contingut?

A la vista dels fets exposats en aquest escrit és evident que la dinàmica de la DAI és la mateixa. No obstant recordem en aquest punt que l’article 69 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra considera com a faltes greus “els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat dels funcionaris, contra la imatge del Cos i contra el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat”. I ens preguntem:

  • Una noticia com la publicada arran d’una actuació (la de la DAI) com la denunciada en aquest escrit, atempten contra la dignitat dels funcionaris i contra la imatge del cos? En tant que la Divisió d’Afers Interns és una part de la Policia de la Generalitat, evidentment creiem i estem convençuts que sí.

És per això que, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem instat a la Direcció General de la Policia a donar-nos resposta a les preguntes exposades, així com també a obrir la necessitat de modificar el règim disciplinari del cos de mossos d’esquadra. Un règim recordem que, si no és el més lesiu, es dels més lesius de totes les policies del nostre entorn.

Data: 
22/05/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend