Contenidors per a substàncies estupefaents a la RP del Camp de Tarragona

Des de la nostra organització sindical hem reclamat la compra d'aquests contenidors per a la Regió Policial ja que hores d'ara, l'emmagatzematge de les substàncies perjudica la salut de les persones usuàries de les dependències policials

Barcelona, 25 de juny de 2020.-

La Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC), en el seu full de ruta d’accions a emprendre durant aquest propers anys, ha confeccionat un sèrie de programes de caràcter preventiu per minvar la incidència de certes activitats delictives. Un d’aquests és “Projecte de la Marihuana”.

Aquest projecte vincula i responsabilitza de forma transversal pràcticament a tota l’activitat policial que el Cos de Mossos d’Esquadra desenvolupa i estableix un pla d’acció contra els cultius de marihuana. Des dels serveis de seguretat ciutadana, les sales de comandament, els grups de delinqüència urbana i per últim com no pot ser d’un altre manera, tots els serveis d’investigació del CME.

La CGIC dona prioritat absoluta a aquest projecte i és molt explícita quan sol·licita aquest esforç a tots als actors policials que intervenen perquè es realitzin accions conjuntes per minimitzar al màxim, els cultius de marihuana que en els darrers anys han proliferat per tot el nostre territori.

Totes aquestes accions d’investigació, trobades sobtades i demés actuacions relacionades amb les plantacions de marihuana finalitzen en una entrada i registre i posterior comís de totes les plantes i objectes relacionats amb el cultiu.

Totes les unitats policials de la RP del Camp de Tarragona estan implicades al màxim en aquest projecte, motiu pel qual s’han acumulat als pàrquings dels edificis policials gran quantitat de sacs ple de restes vegetals de la marihuana que s’acaben podrint i en conseqüència provocant fortes olors, així com també la proliferació de plagues d’insectes que s’accentuen amb l’arribada de la calor.

Des del SAP-FEPOL hem demanat que s’adquireixi amb la màxima celeritat possible un contenidor de dimensions òptimes per poder emmagatzemar de forma adient totes aquestes restes vegetals que son peribles, donat que la seva conservació és rellevant per al projecte de la CGIC. Alhora es podrà garantir el procés de conservació, així com també la salut de les persones treballadores i usuàries dels centres policials.

Número de comunicat:
E-57/2020
Data: 
25/06/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend