Acumulació d’hores de romanent en determinades unitats d’investigació i informació

Un cop s'ha reconegut com a hores efectivament treballades, aquelles que vam haver d'esperar en els domicilis per fer-nos les PCR, demanem que s'imputin igualment com a tal totes aquelles que ens van enviar a casa per necessitats del servei

Barcelona, 25 de setembre del 2020.-

El passat 23 de setembre, la Sub-direcció general de recursos humans, donés resposta a les demandes fetes pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) en relació a la imputació com a hores treballades, totes aquella planificació que hagués correspost no ho haver existit la limitació provocada per USPAC en relació a fer les proves PCR en els domicilis de les persones afectades.

De manera immediata i automàtica la Secretaria d’Investigació de la nostra organització sindical adreçava un escrit a l’Administració reclamant una mateixa solució per una situació, que igualment com les de les PCR, també havíem denunciat com injusta el  24 d’abril i per a la qual, demanàvem que s’apliqués Guàrdies No Presencials als efectius a qui se’ls va planificar festa durant el confinament.

Hem de recordar que els efectius policials afectats, en cap cas van demanar els dies de festa, sinó que va ser una decisió purament operativa per garantir un relleu d’efectius, en cas de baixes mèdiques massives. És a dir, per interès de l’administració i necessitats del servei.

Aquesta situació ha provocat, de la mateixa manera que ho va fer la no planificació per haver d’esperar la prova PCR, l’augment de manera injusta de les hores de romanent dels efectius. I en algunes unitats ja estan fent tornar aquestes hores.

És per això que el Sindicat Autònom de Policia (SAP.FEPOL) en l’escrit presentat el passat dimecres, hem instat novament a la Sub- direcció General de Recursos Humans que doni una solució a aquest problema.

Ara però, a diferència amb el mes d’abril quan van presentar el primer escrit, és que avui tenim un sistema per fer-ho, i no és altre que aplicar el mateix codi específic al programa de gestió horària i d’aquesta manera i, citant la nota informativa, “imputar la planificació que hagués correspost de no haver existit aquesta limitació a la reincorporació al servei i evitar l’acumulació de les hores pendents de treballar a la bossa de romanent.”

Esperem que aquest escrit, a diferència dels anteriors, tingui resposta i puguem informar de manera satisfactòria a les nostres companyes i als nostres companys.

Número de comunicat:
E-94/2020
Data: 
25/09/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend