Seguim insistint en la necessitat de perllongar el període d’assumptes personals 2020

Davant l'absència de resposta de les vegades anteriors que s'ha sol·licitat, SAP-FEPOL torna a reclamar la necessitat de perllongar el període d'AP 2020.

Barcelona, 19 de novembre de 2020.-

En data de 20 de març el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), davant la situació de pandèmia provocada pel COVID-19 i les resolucions de la Direcció General de la Policia modificant les condicions de treball, us instava en l’escrit registrat amb número de tràmit 7LX6VS5M9 a perllongar el període de gaudiment dels anys 2019 i 2020.

En resposta a les nostres demandes, la Sub-direcció general de recursos humans decidia perllongar el període de gaudiment dels permisos per assumptes personals de l’any 2019, fins el 31 de gener del 2021. Però no resolia en la mateixa direcció, pels assumptes personals de l’any 2020 quedant per tant pendent aquesta qüestió.

Des de la nostra organització sindical hem continuat insistint (tal i com així féssim de nou en data de 28 d’octubre) en la necessitat de resoldre pels assumptes personals del 2020, en la mateixa direcció que s’ha fet amb els del 2019. Però davant l’absència de resposta, la nostra organització sindical segueix insistin i avui (en un nou escrit presentat a la SGRH) ho hem tornat a reclamar.

El cert és que no tindria sentit no fer-ho així, en tant que és evident que les persones membres del cos de mossos d’esquadra que acumulen una quantitat ingent d’hores per assumptes personals que no han pogut gaudir per motius associats al servei, no han pogut gaudit tampoc de les hores d’AP del 2020. I més quan aquest any (tal i com ja s’ha dit) ha estat un any del tot atípic i s’han modificat les condicions laborals del col·lectiu en reiterades ocasions.

És per això que novament, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) en un  nou escrit ha instat a la Sub-direcció general de recursos humans, a fer les gestions oportunes que permetin perllongar el període de gaudiment d’assumptes personals de l’any 2020.

A més, davant la proximitat a la finalització de l’any policial, hem reclamat que aquesta decisió es comuniqui amb caràcter immediat al col·lectiu, per tal que les persones afectades puguin tenir temps a gestionar en interès propi, les hores d’assumptes personals que encara tenen per gaudir.

Número de comunicat:
E-137/2020
Data: 
19/11/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend