El 14-F, per als i per a les especialistes de trànsit, s’ha de respectar l’Acord de 3 de desembre del 2018

Els canvis de planificació ordenats per a la propera jornada electoral no estan exempts de compensacions extraordinàries. És necessari recordar l'obligatorietat del compliment dels Acords signats

Barcelona, 8 de febrer de 2021.-

L’Acord de 14 de març de 2003 va concretar determinades garanties per a l’estabilitat de les planificacions per a l’especialitat de trànsit. Garanties que s’han mantingut en l’Acord de 3 de desembre de 2018 quan es va establir un nou quadrant de Trànsit (Q5Tr) que s’adequava a les noves circumstàncies que afectaven la prestació del servei.

Algunes d’aquestes garanties d’estabilitat en la planificació diuen:

  • La planificació anual s’ha de donar a conèixer de forma prèvia a l’inici de l’any policial i ha d’incorporar els serveis extraordinaris que siguin previsibles.. Aquesta planificació serà orientativa, sense perjudici del sistema de confirmació de pla planificació mensual que haurà de fer-se sempre 10 dies abans del període planificat (dia 20 ó 21 dels mes anterior).

  • Les modificacions que es produeixin amb posterioritat a l’exposició de la planificació mensual (dia 20 ó 21 dels mes anterior) donaran lloc a l’aplicació de coeficients.

  • En aquells casos en que, per necessitats operatives, es faci del tot impossible l’estricte respecte de les 12 hores de descans entre jornades, es compensaran a les hores de descans no gaudides mitjançant l’aplicació de coeficients multiplicadors.

Des del SAP-FEPOL, tenint en compte els tres punts anteriors extrets del punt 2 de l’Acord de 03 de desembre de 2018, exigim que als i a les especialistes de trànsit de tot el territori se’ls apliqui, en conseqüència de la planificació extraordinària de la jornada electoral del 14 de febrer del 2021, el que els és propi:

  • Se’ls ha d’aplicar el coeficient corrector (x1,75) a les 12 hores planificades perquè el canvi de planificació ha estat a posteriori de la planificació publicada el 21 de gener del 2021 i tenien planificat Descans a la planificació anual.

  • En aquells casos que, degut al canvi de la planificació d’aquesta jornada electoral, faci impossible l’estricte respecte de les 12h. de descans entre jornades s’ha d’aplicar el coeficient corrector.
Número de comunicat:
C-24/2021
Data: 
08/02/2021
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend