Acció sindical

Escrits

Des de la nostra organització i davant la molt probable compensació del dispositiu ÀGORA en un  termini curt de temps, volem mostrar el...

Escrits

Des de la nostra organització i davant la molt probable compensació del dispositiu ÀGORA en un  termini curt de temps, volem mostrar el...

Comunicats

Aquest any, i de forma generalitzada, molts agents heu finalitzat l’any policial amb un escreix de romanent perquè, a conseqüència del dispositiu Àgora...