Afilia’t

Dades personals

Nom


Cognoms


Data Naixement


Adreça


Població


Codi Postal


Província


Telèfon mòbil


Telèfon fix


NIF


Email


Assegurança per indisposicions laborals transitòries (ILT Baixes)

Escull l'opció de cobertura per ILT que prefereixes: Consulta la informació AQUI


Dades bancàries (Posa el codi IBAN)


Dades professionals

Escala professional:

TIP


Promoció


Destinació actual

Regió Policial de destinació

Afiliat a altres sindicats?


Comentaris

Així mateix, necessitem el seu consentiment per poder remetre-li informació relativa a les activitats, notícies i esdeveniments dels que SAP sigui part, via correu postal, electrònic, SMS i xarxes socials, i a aquest efecte:

SÍ ens dóna el seu consentiment per rebre comunicacions per les esmentades vies.NO ens dóna el seu consentiment per rebre comunicacions per les esmentades vies.