Escrits

Escrits

Des del SAP hem detectat que en moltes dependències, per raons d’agilitat la qual considerem correcte, les armes llargues es deixen en calaixos de les dependències de porta, en caixes o altres llocs del tot inadequats que no garanteixen la seva seguretat...

Escrits

El SAP-FEPOL sol·licita que els agents no perdin les hores acumulades per una manca de planificació i que en cap cas es restin de la bossa d’hores lineals...

Escrits

Des de la nostra organització SAP-FEPOL tenim constància que per a quest curs 2017/18, el nostre departament està denegant les bestretes per a estudis als agents del Cos de Mossos d’Esquadra....