Escrits

Escrits

Des de la nostra organització SAP-FEPOL tenim constància que per a quest curs 2017/18, el nostre departament està denegant les bestretes per a estudis als agents del Cos de Mossos d’Esquadra....