Escrits

Escrits, Metropolitana Barcelona, Ordre públic

Des de la Secció Sindical d’Ordre Públic del SAP estem veient com s’estan hipotecant  quatre equips diaris per fer servei de vigilància de prevenció exterior, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Concretament dos equips en torn de matí, un en torn de tarda i...

Escrits, Metropolitana Nord

Elisabeth Saltor i Camero Subdirectora General de prevenció de Riscos i Salut Laboral Departament d’Interior Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona Rafel Villena i Sánchez, Arquitecte Tècnic, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, agent amb TIP 4334 del cos de Mossos d’Esquadra, com a delegat en Prevenció...

Escrits

El dia 20 de febrer de 2018 , ens va arribar una circular de l’administració informant que a la propera nòmina del mes de febrer es realitzaria una regularització a la nòmina del mes vinent, ja que l’administració havia fet una errada pagant més retribucions...

Escrits

Des del SAP hem detectat que en moltes dependències, per raons d’agilitat la qual considerem correcte, les armes llargues es deixen en calaixos de les dependències de porta, en caixes o altres llocs del tot inadequats que no garanteixen la seva seguretat...

Escrits

El SAP-FEPOL sol·licita que els agents no perdin les hores acumulades per una manca de planificació i que en cap cas es restin de la bossa d’hores lineals...

Escrits

Des de la nostra organització SAP-FEPOL tenim constància que per a quest curs 2017/18, el nostre departament està denegant les bestretes per a estudis als agents del Cos de Mossos d’Esquadra....