Pòlisses Assegurances 2018

QUOTA:

Cobertura 1r i 2n dia

Cobertura 3r dia

Cobertura 4t al 20è dia

Límit de dies any d’indemnització

BÀSICA

30€ (rebut únic anual)

0€

16€

16€ dia

39 dies any

AMPLIADA

72€ (rebut únic anual)

38€ DIA (*)

38€ (*)

19€ dia

30 dies any

Condicions més importants de les pòlisses

Cobreix preexistències. Cobreix àlgies amb proves diagnòstiques complementàries. Consultar condicions particulars.
Obligat comunicar baixa en menys 7 dies.

Mort per accident no laboral 6000€. Invalidessa absoluta permanent barem per accident no laboral fins 6000€. Despeses de Sepeli per accident no laboral 3500€. NO cobreix preexistències.
Consultar condicions particulars de la pòlissa.
Obligat comunicar baixa en menys 7 dies

ACTUALMENT NO
ES POT CONTRACTAR!

NOMÉS ES PODRÀ CONTRACTAR UNA DE LES DUES PÒLISSES.

(*) La incapacitat temporal té marc extralaboral però cobreix les contingències d’Accident i Malaltia.

La incapacitat temporal té una franquícia reversible de tres dies, és a dir, BAIXES DE TRES DIES O MENYS, NO SERAN INDEMNITZADES. Si la baixa és de quatre o més dies, s’indemnitzarà des del primer dia.

NOMÉS ES PODRÀ CONTRACTAR UNA DE LES DUES PÒLISSES.

BÀSICA

QUOTA: 30€ (rebut únic anual)

Cobertura 1r i 2n dia: 0€

Cobertura 3r dia: 16€

Cobertura 4t al 20è dia: 16€/dia

Límit dies/any indemnització: 39 dies

Cobreix preexistències.

Cobreix àlgies amb proves diagnòstiques complementàries.

Consultar condicions particulars.

Obligat comunicar baixa en menys 7 dies.

AMPLIADA

QUOTA: 72€ (rebut únic anual)

Cobertura 1r i 2n dia: 38€ dia (*)

Cobertura 3r dia: 38€ (*)

Cobertura 4t al 20è dia: 19€ dia

Límit dies/any indemnització: 30 dies

Mort per accident no laboral 6000€. Invalidessa absoluta permanent barem per accident no laboral fins 6000€. Despeses de Sepeli per accident no laboral 3500€. NO cobreix preexistències.
Consultar condicions particulars de la pòlissa.

Obligat comunicar baixa en menys 7 dies.

(*) La incapacitat temporal té marc extralaboral però cobreix les contingències d’Accident i Malaltia.

La incapacitat temporal té una franquícia reversible de tres dies, és a dir, BAIXES DE TRES DIES O MENYS, NO SERAN INDEMNITZADES. Si la baixa és de quatre o més dies, s’indemnitzarà des del primer dia.

ACTUALMENT NO
ES POT CONTRACTAR!