El nou model organitzatiu i operatiu de trànsit no funciona

Des que la Prefectura i la Comissaria General de Mobilitat modifiquessin el model organitzatiu i operatiu de l’especialitat de trànsit, el Sindicat Autònom de Policia (SAP) ha posat en dubte la seva eficàcia i la seva eficiència

Maite Català Pujol
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

Senyora,

Des que la Prefectura i la Comissaria General de Mobilitat modifiquessin el model organitzatiu i operatiu de l’especialitat de trànsit, el Sindicat Autònom de Policia (SAP) ha posat en dubte la seva eficàcia i la seva eficiència. A l’efecte, considerem que un model que centralitza els recursos en l’àrea i no potencia els sectors origina episodis que deixen en evidència la seva eficàcia operativa.

I us posarem un exemple. En data de 22 de desembre una patrulla de trànsit de Vilafranca del Penedès (ART Metropolitana Sud – Barcelona) va haver de socórrer un accident del Sector de Trànsit de El Vendrell (ART Tarragona). Per què? Fàcil. No hi havien dotacions. Tots els indicatius d’aquest darrer sector estaven planificats de manera ordinària al sector de Tarragona, deixant així sota mínims el seu propi sector.

Evidentment el temps de resposta d’assistència a l’accident no va ser el mateix que el que s’hagués donat si les dotacions del sector, no s’haguessin centralitzat en l’Àrea de Tarragona. Aquest és un exemple claríssim de les equivocades decisions que al nostre entendre s’estan prenent des de la Divisió de Trànsit al voler minvar els efectes que provoca la manca d’efectius que pateix la nostra especialitat.

Des de la nostra organització sabem que la solució no és fàcil, però aquesta no passa per eliminar sectors de trànsit. Amb exemples com els esmentats en aquest escrit es posa en evidència que, augmentant el temps de resposta als accidents de trànsit i no fent més properes les dotacions al territori, es posa en risc la seguretat dels usuaris de les vies més limítrofes.

Quina és la nostra proposta:

  1. No tancar ni un dels sectors que des de la Comissaria es pretén tancar.
  2. Augmentar el nombre d’especialistes a les carreteres, cosa que passa per convocar concursos de provisió del llocs de treball de manera freqüent.
  3. Fer un ús eficient de les 40 hores de romanent que els especialistes tenen establertes, les quals s’haurien de destinar a cobrir els mínims necessàries de cobertura (i no cremar-les al final de l’any policial).
  4. Motivar els professionals i deixar-los d’utilitzar com a purs peons productius, la qual cosa provoca un augment de patologies relacionades amb el lloc de treball (com per exemple la síndrome “burn out”.
  5. Millorar la conciliació de la vida familiar amb la laboral dels especialistes de trànsit amb mesures proposades per la nostra organització (Quadrant R3 garant)

No actuar en la direcció proposada per la nostra organització sindical pot provocar el que alguns especialistes ja ens han manifestat i que no és altra cosa, que deixaran l’especialitat sense dubtar quan tinguin una oportunitat. Això provocaria unes lamentables conseqüències i agreujaria encara més la problemàtica que la nostra especialitat en particular pateix.

Cal posar ordre a la nostra especialitat i això passa per seure en una mesa i atendre les legítimes demandes que des del Sindicat Autònom de Policia els estem proposant.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Iñaki Zamora Rueda
Secretaria de l’Especialitat de Trànsit del SAP-FEPOL.
Barcelona, 4 de gener del 2018

Número de comunicat:
E-2/2018
Data: 
04/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend