Adquisició de vehicles vells i insegurs per a l’APEN

Des del SAP hem tingut notícia que l’administració té intenció d’adquirir en propietat unes quantes furgonetes velles de trasllats que es troben en alguns centres penitenciaris.

Elisabet Saltor i Camero
Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Carrer de la Diputació, 355 (08009)  Barcelona

Senyora,

El Sindicat Autònom de Policia hem tingut notícia que l’administració té intenció d’adquirir en propietat unes quantes furgonetes velles de trasllats que es troben en alguns centres penitenciaris.

Concretament, un total de 14 vehicles que estan distribuïts pels centres penitenciaris de la següent manera:

 • 3   a Quatre Camins
 • 2   a Lledoners
 • 4   a Brians
 • 2   a Mas Enric
 • 3   a Puig de les Basses

En el seu dia ja vam denunciar que aquests vehicles no compleixen requisits mínims de seguretat, es van relegar a usos molt puntuals i se’n van adquirir de nous subsanant aquestes greus deficiències que els detallem:

 • Entre la fila del conductor i l’habitacle on es traslladen els interns s’hi troba un tercer seient (ocupat per un policia) que enlloc d’estar ubicat en el sentit de la marxa està girat 90 graus, és a dir, en posició lateral. De manera que en cas de frenada brusca o impacte les conseqüències poden ser fatals.
 • L’espai físic destinat al company és mínim, i en cas de qualsevol tipus de frenada pot provocar un traumatisme craneoencefàlic, fet molt seriós que podria arribar a ser mortal.
 • El cinturó de seguretat només és lateral a l’alçada de la panxa, subjecta el cos però no suporta les oscil·lacions laterals. Per tant, en cas de frenada brusca/xoc el cap del company anirà a impactar directament en un primer moment contra el vidre on es visiona als detinguts i tot seguit contra la cantonada de xapa que està a l’alçada del cap.

Vidre i cantonada de xapa, que en cas de frenada i/o xoc pot provocar greus lesions cerebrals.

 

 • És imprescindible un cinturó de seguretat de tres punts (com els de les furgonetes de nova adquisició) en comptes d’un de dos punts.
 • Un altre aspecte important són les xapes punxegudes als extrems propers a zones vitals com el crani que en cas de col·lisió poden ser molt lesives.
 • Per tant caldria realitzar la preceptiva avaluació de riscos laborals pel que fa a aquestes furgonetes de trasllats – equip de treball – abans que s’incorporessin als trasllats ordinaris.

Des del Sindicat Autònom de Policia, pels fets exposats, creiem fermament que aquesta no és una adquisició que convingui ni al departament ni a la part operativa. Els riscos no compensen en cap cas l’estalvi que pugui suposar aprofitar aquests vehicles vells que no compleixen els criteris de seguretat i riscos laborals.

En el seu dia vam denunciar aquests fets i ja es va prendre la decisió de treure de circulació aquests vehicles, relegant-los a tasques molt residuals fins que arribessin a la fi del seu servei, precisament perquè es va prendre consciència que eren vehicles molt perillosos tant en matèria de riscos laborals com per la inseguretat que donaven a la resta d’usuaris que es troben sota la nostra custòdia.

Tant és així que si observen i comparen aquests vehicles amb els de nova adquisició comprovaran que s’han corregit tots aquests elements que els esmentem així com altres deficiències que també hi havia a l’habitacle que ocupen els interns traslladats.

L’actuació preventiva a l’empresa es basa en l’adquisició d’equips segurs, la utilització i el manteniment apropiats, l’avaluació de riscos, i la formació dels treballadors, en aplicació dels Principis de l’Acció Preventiva (art.15) que estableix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

RD1215 / 1997 condicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels Equips de Treball.

Article 6. Consulta i participació dels treballadors.

La consulta i participació dels treballadors o els seus representants sobre les qüestions a què es refereix aquest Reial decret es realitzaran de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

En cas de continuar endavant amb l’adquisició d’aquests vehicles –equips de treball – que no compleixen amb les condicions de seguretat es donarà avís a la Inspecció de Treball i al Síndic de greuges.

Restem a la seva disposició per qualsevol aclariment.

Atentament,

Anna Puig – Salva Triviño
Delegats del SAP a l’Àrea Penitenciària

Pere Peña
Delegat de Prevenció del SAP

Sabadell, 9 de gener de 2018

Número de comunicat:
E-7/2018
Data: 
09/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend