Justificació d’absències per motius de salut en torn de nit

Us informem que l’Administració en data de 9 de gener ha enviat un correu electrònic a tots els Serveis d’Administració notificant que, mentre no es publiqui la modificació dels criteris de tramitació de les absències se’ls donarà un tractament excepcional

Barcelona, 10 de gener del 2018.-

Tal i com la nostra organització sindical demanés en la darrera Comissió de Treball celebrada el passat 29 de novembre, l’Administració ha modificat el criteri en la justificació de les absències al lloc de treball en torn de nit.

És per això que estem a l’espera que la modificació de la normativa que regula les absències al lloc de treball sigui realitzada.

No obstant i a instàncies del Sindicat Autònom de Policia (SAP), us informem que l’Administració en data de 9 de gener ha enviat un correu electrònic a tots els Serveis d’Administració notificant que, mentre no es publiqui la modificació dels criteris de tramitació de les absències se’ls donarà un tractament excepcional.

Per tant, “els funcionaris del CME que treballin en torn de nit i no es puguin incorporar al servei per motius de salut, podran acreditar l’atenció mèdica rebuda mitjançant un justificant mèdic emès l’endemà de l’absència. Així mateix, es podrà aplicar aquest criteri si el funcionari ha d’abandonar el servei per motius de salut un cop aquest s’hagi iniciat.  En ambdós casos l’absència es computarà des de la primera jornada de treball en torn de nit, malgrat el justificant mèdic s’hagi emès el dia següent”.

Amb aquests canvis es flexibilitza encara més la justificació de les absències per motius de salut i permet a tots aquells que es troben indisposats previ a l’inici d’un servei en torn de nit, quedar-se a casa i anar al metge al dia següent. 

SAP, TREBALLEM A TU!

Número de comunicat:
C-4/2018
Data: 
10/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend