Sol·licitud de convocatòria del Consell de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra

Des del SAP veiem amb preocupació que certes qüestions de la dinàmica administrativa del col·lectiu que representem estan a dia d’avui aturades

Juan Antonio Puigserver Martínez
Secretari General Tècnic
Departament d’Interior
Carrer Diputació, 355 (08009) Barcelona

Excel·lentíssim Senyor,

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP), com a sindicat majoritari tant en representació com en afiliació del cos de mossos d’esquadra, veiem amb preocupació que certes qüestions de la dinàmica administrativa del col·lectiu que representem estan a dia d’avui aturades.

Aquestes, són qüestions que dins d’aquesta dinàmica normal haurien de ser tractades en convocatòries ordinàries del Consell de la Policia de la Generalitat de Catalunya – mossos d’esquadra.

En aquest sentit, l’article 13 del Decret 145/1996 de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament intern del Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra estableix que el Ple es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada cada dos mesos.

Per tant, tenint en compte que la darrera sessió ordinària es va celebrar el passat 14 de novembre, aquest mes de gener s’hauria de celebrar-ne una de nova. No obstant, veient el que  per temps no es compleixen els terminis marcats per l’article 14.1, des de la nostra organització sindical tenim la intuïció que aquest mes de gener no es convocarà el màxim òrgan de representació paritària de la Generalitat i dels membres del cos.

És per això que, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP) i en tant que hi ha certes qüestions que afecten directament els drets dels membres del cos de mossos d’esquadra us instem a convocar el Consell de la Policia per tal que puguin ser tractades.

Altrament, des de la nostra organització sindical ens agradaria mantenir una reunió amb vostè en la qual tractaríem qüestions d’urgència que s’estan veient afectades per inactivitat administrativa i de les quals seria necessari donar-li un tràmit urgentíssim en tant que afecten directament a situacions personals de membres del cos a qui representem.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Pere Garcia Quer
Secretari General del SAP
Barcelona, 10 de gener del 2018

Número de comunicat:
E-3/2018
Data: 
10/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend