Reunió regional RP Ponent – 17 de gener

En aquest document us traslladem els punts més rellevants que han estat tractats

Lleida, 17 de gener del 2018.-

En data 17 de gener ha tingut lloc la darrera de les reunions que de manera periòdica es fan entre els representants sindicals i els caps regionals de Ponent. En aquest document us traslladem els punts més rellevants que han estat tractats.

En primer lloc i per la importància del canvi us informem que per part del sots cap regional se’ns ha informat que a partir del proper dia 1 de febrer l’horari a la regió passarà a ser el mateix que a la resta des territori. És a dir que s’avançarà una hora el que es feia fins ara.

Aquesta informació se’ns ha facilitat al final de la reunió i no ha estat motiu de debat. Simplement ens comuniquen que per una millor operativa i gestió s’ha pres aquesta decisió.

Igualment s’ha manifestat que els companys que tinguin algun problema per la conciliació de la vida familiar provocat per aquest canvi ho facin saber per tal d’estudiar el cas i posar solució.

Els qui us trobeu en aquest cas poseu-vos en contacte amb nosaltres per tal de fer les gestions adients.

Pel que fa als punts de l’ordre del dia.

1.- REGIÓ:

  • Obres al laboratori de la unitat de científica regional: Aquestes es troben pràcticament finalitzades i estem a l’espera que es certifiqui la finalització. Un cop es tingui el certificat es seguiran les directrius del departament en quant a riscos laborals per posar-lo en funcionament.

Per la nostra part hem demanat que abans que l’empresa adjudicatària faci l’entrega de l’obra es realitzi una visita amb els sindicats per tal de comprovar personalment que els problemes existents han estat solucionats.

  • Climatització comissaria de Lleida: S’han realitzat diferent actuacions per tal de millorar el funcionament tot i que reconeixen que encara hi ha punts crítics com podria ser l’OAC. Pel que fa a la nostra queixa sobre el NO funcionament de la climatització a la nit ens manifesten que el sistema està programat per deixar una temperatura de manteniment mínima a les dependències on no treballa ningú i no a la resta. De manera que si algú detecta que no funciona el clima en horari de nit al lloc on treballa que ens ho faci saber que ho revisaran.
  • Denegació dels AP’s durant el 2017: Ens informen que el total d’AP demanats a la regió l’any passat és de 5419 dels quals es van denegar 250, el que suposa un 4,6%. Reconeixen que la denegació es dóna principalment en els permisos demanats en festius i nits. En aquest sentit continuarem treballant per que aquest fet es solucioni.
  • Pla de seguretat a les comissaries de Ponent: S’han realitzat visites a les comissaries per tal de poder planificar i licitar la col·locació de fitons a les comissaries que falten (Lleida, Cervera i Tàrrega) i per canviar el sistema de vídeo-vigilància. La resta de millores de moment queden pendents.
  • Comunicació de les indisposicions: Per part de la regió es regularà la manera i els mitjans en que s’ha de fer aquesta comunicació. Per part del SAP hem demanat que aquesta regulació es faci de la manera més ampla possible deixant oberts el màxim de canals de comunicació i donant totes les facilitats als agents.

2.- CERVERA:

  • Greu manca d’efectius a la UI de Cervera: Per part de la regió es va fer un oferiment als agents de Ponent per tal de cobrir 3 places vacants. D’aquest oferiment es va poder afegir un agent a la unitat. Actualment s’ha demanat a la CSUCOT poder ampliar aquest oferiment a la resta de territori per tal de cobrir les dues places restants. Estan a l’espera de l’autorització.

3.- BALAGUER:

  • Manca de cobertura de les emissores i els telèfons a les garjoles del jutjat: Ens comuniquen que ja tenien coneixement del problema, en part per denuncies que prèviament hem fet, i que el cap de l’ABP farà un recordatori per tal que es millori la comunicació en aquestes dependències.

4.- MOLLERUSSA:

  • Preguntem per la construcció de la nova comissaria: Ens comuniquen que hores d’ara no tenen cap informació al respecte, en part per la situació política en la que ens trobem. Però que la darrera data que es va donar per l’inici de les obres és de finals del 2020.

5.- TRÀNSIT:

  • Manca de material: Actualment hi ha una petició de reposició dels cons que està pendent. També per les PDA, que s’han de substituir per tablets i les bateries de les quals manca la reposició, tot i que ens indiquen que depenen del SCT per aquests dos canvis.

En relació a les enganxines per la retirada de vehicles ens comenten que per PNT no estem obligats a portar-les i que s’ha parlat amb els ajuntament per que siguin ells els que garanteixin que es porten a les grues corresponents.

  • Problema amb els gossos a les vies: Tornem a portar aquest tema a la reunió per que després de molt temps encara no està solucionat. Ens comuniquen que la solució no es fàcil i que no hi ha una a curt termini.

Per part de la regió s’ha elevat el problema a la Divisió de Trànsit per veure si ho poden solucionar.

Aquest és el resum dels punts tractats per la nostra part, en cas que vulgueu més informació o ampliar aquesta teniu als nostres delegats territorials a la vostra disposició. 

SAP, TREBALLEM A TU!

Número de comunicat:
C-9/2018
Data: 
17/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend