febrer 2018

Escrits, Metropolitana Nord

Elisabeth Saltor i Camero Subdirectora General de prevenció de Riscos i Salut Laboral Departament d’Interior Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona Rafel Villena i Sánchez, Arquitecte Tècnic, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, agent amb TIP 4334 del cos de Mossos d’Esquadra, com a delegat en Prevenció...

Comunicats

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en primer lloc vol mostrar la seva satisfacció per l’acord que les organitzacions sindicals del CNP i la GC han arribat amb el Ministeri de l’Interior per equiparar-se salarialment al CME....

Escrits

El dia 20 de febrer de 2018 , ens va arribar una circular de l’administració informant que a la propera nòmina del mes de febrer es realitzaria una regularització a la nòmina del mes vinent, ja que l’administració havia fet una errada pagant més retribucions...

Comunicats

Aquest any, i de forma generalitzada, molts agents heu finalitzat l’any policial amb un escreix de romanent perquè, a conseqüència del dispositiu Àgora i de no saber com acabaria compensat, les hores que restaven per treballar no van ser planificades (tot i que alguns agents...

Escrits

Des del SAP hem detectat que en moltes dependències, per raons d’agilitat la qual considerem correcte, les armes llargues es deixen en calaixos de les dependències de porta, en caixes o altres llocs del tot inadequats que no garanteixen la seva seguretat...

Comunicats

El passat 8 de febrer ha tingut lloc la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia. Tot i que per alguns dels temes farem un comunicat específic, a continuació us fem un resum dels punts tractats...

Escrits

El SAP-FEPOL sol·licita que els agents no perdin les hores acumulades per una manca de planificació i que en cap cas es restin de la bossa d’hores lineals...