SAP-FEPOL denuncia l’errada en el pagament de retribucions en permisos de paternitat i maternitat

L’Administració va publicar una nota a la intranet informat que per una errada s’havien pagat més retribucions de les que tocaven, a membres del cos que havien gaudit de permisos de paternitat o maternitat.

Barcelona, 21 de febrer del 2018.-

El passat 20 de febrer, l’Administració va publicar una nota a la intranet informat que per una errada s’havien pagat més retribucions de les que tocaven, a membres del cos que havien gaudit de permisos de paternitat o maternitat.

Fruit d’aquesta errada i segons la pròpia Administració, ara es veu obligada a fer de manera immediata una regularització de la nòmina, la qual es realitzarà a la propera del mes de febrer.

I en què es tradueix això? Molt senzill! Quan es cobri la propera nòmina, tots aquells membres del cos afectats per dita errada veuran com a les seves nòmines se’ls descompta una quantitat prou considerable, arribant en alguns casos a set-cents (700) euros.

És per això que des el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem presentat un escrit denunciant aquesta errada i les seves conseqüències, més quan per una mala previsió, només s’ha avisat als funcionaris afectats amb només deu dies d’antelació a la seva aplicació.

La nostra organització sindical ja ha demanat que es revisi la necessitat de regularitzar en una sola nòmina i començant per la propera, una errada que en cap cas ha estat provocada pel treballador. Així mateix hem proposat que la quantitat a regularitzar pugui ser tornada en terminis si s’escau, que no generin en el treballador una situació econòmica delicada.

Per altra banda. La nostra organització sindical (sabent les conseqüències que pot generar aquesta regularització) recorda a tots els seus afiliats que, per ser del SAP i a diferència de la resta de sindicats de mossos, teniu a la vostra disposició els fons de solidaritat. Uns fons previstos per situacions sobrevingudes que puguin alterar la vostra situació econòmica deixant-vos en una situació d’especial vulnerabilitat.

SAP, TREBALLEM X A TU!

Número de comunicat:
C-30/2018
Data: 
21/02/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend