El SAP aconsegueix un pas endavant en el pagament de les dietes

La Secció Sindical d’Ordre Públic del SAP-FEPOL fa mesos que està lluitant i reclamant el reconeixement del dret a rebre les indemnitzacions per raó de servei, amb independència que la jornada de treball es faci amb hores ordinàries o extraordinàries.

Barcelona, 5 de març del 2018.-

La Secció Sindical d’Ordre Públic del SAP-FEPOL fa mesos que està lluitant i reclamant el reconeixement del dret a rebre les indemnitzacions per raó de servei, amb independència que la jornada de treball es faci amb hores ordinàries o extraordinàries.

Després d’anar presentant escrits i reclamar aquest dret en les respectives reunions davant l’Administració, el SAP-FEPOL ha aconseguit que a partir d’ara, les jornades mixtes que es realitzin amb hores ordinàries i extraordinàries generin el dret a percebre una dieta sense haver d’escollir entre la dieta o l’hora.

Per tant des de la nostra organització hem aconseguit un pas important per aquells que habitualment realitzeu aquests tipus de serveis i alhora hem aconseguit unificar criteris sobretot, entre les diferents ARRO’s i la BRIMO.

Encara queda feina per fer. I el SAP-FEPOL porta temps fent-la, reclamant que aquestes dietes s’incloguin també per aquelles jornades de treball fetes íntegrament amb hores extraordinàries.

SAP, TREBALLEM X A TU!

Número de comunicat:
C-39/2018
Data: 
05/03/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend