Acord govern – Sindicats per als treballadors públics

El passat 9 de març, el Govern de l’Estat i les centrals sindicals estatals han signat un acord que afecta les condicions de treball i salaris dels treballadors públics, entre els quals hi estem els del cos de mossos d’esquadra.

Barcelona, 12 de març del 2018.-

El passat 9 de març, el Govern de l’Estat i les centrals sindicals estatals han signat un acord que afecta les condicions de treball i salaris dels treballadors públics, entre els quals hi estem els del cos de mossos d’esquadra.

En quan a salari s’ha acordat una pujada que conté una part fixa (d’1,75 el 2018, del 2,25 el 2019 i del 2 el 2020) i una altra de variable (que anirà en funció del PIB espanyol).

Amb aquest acord se’ns assegura un increment garantit d’un 6,1% en els propers tres anys, d’un 7,42% si l’evolució de l’economia és favorable (anirà en funció del PIB) i d’un 8% aproximadament si a més, es compleix amb l’objectiu del dèficit.

Així mateix s’han aprovat uns Fons Addicionals anuals (d’un 0,20% el 2018, un 0,25% el 2019 i un 0,30% el 2020) que cada Administració podrà utilitzar per a complements. Per tant, amb aquests fons addicionals, l’increment salarial màxim que podríem aconseguir en els propers tres anys seria d’un 8,79%.

Evolució del PIB

2018

2019

2020

Acumulat

0,55% addicional per compliment de dèficit any 2020

3,85%

8,79 (màxim)

Fixe (per al 2018 inclou variable per creixement PIB igual o superior al 3,1%

1,75%

2,25%

2,00%

6,1

Fons addicionals (0,20%, 0,25% i 0,30%)

1,95%

2,75%

3,30%

8,21

PIB igual al 2,1%

1,75%

2,30%

2,20%

6,4

PIB igual al 2,2%

1,75%

2,35%

2,40%

6,6

PIB igual al 2,3%

1,75%

2,40%

2,60%

6,9

PIB igual al 2,4%

1,75%

2,45%

2,80%

7,2

PIB igual o superior al 2,5%

1,75%

2,50%

3,00%

7,42

Total anual màxim

1,95%

2,75%

3,85%

8,79

Total anual mínim garantit (fixe més fons addicionals

1,95%

2,50%

2,30%

6,90

Altres drets signats en aquest acord:

  • La tassa de reposició per als cossos i forces de seguretat de l’Estat, les policies autonòmiques i les policies locals serà d’un 115%
  • S’obre la porta a que les Administracions autonòmiques pugui aplicar la recuperació del 100% de les retribucions en cas d’incapacitat temporal.

SAP- FEPOL ja ha instat a l’Administració que, amb aquest nou acord recuperi el 100% de les retribucions per a totes les incapacitats temporals des del primer dia de baixa mèdica, tal i com ja teníem prèviament a les retallades.

SAP, TREBALLEM X A TU!

Número de comunicat:
C-43/2018
Data: 
12/03/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend