2ª Reunió Pla de Carrera Professional per a USC de 19 de març

Ahir 19 de març es va reunir el Grup de Treball (format per Administració, Prefectura i Sindicats) que està negociant el Pla de Carrera Professional per a les Unitats de Seguretat Ciutadana.

Barcelona, 20 de març del 2018.-

Ahir 19 de març es va reunir el Grup de Treball (format per Administració, Prefectura i Sindicats) que està negociant el Pla de Carrera Professional per a les Unitats de Seguretat Ciutadana. En aquesta reunió s’han tractat dos dels punts que estaran compresos dins del PCP i que a continuació us resumim:

1.- Estructura del Pla de Carrera Professional:

 • Proposta de l’Administració:
 • PCP de 25 anys distribuït en cinc trams de cinc anys cadascun d’ells.
 • Preveu una via ordinària per passar de tram a tram (pendent de negociar).
 • Preveu una via extraordinària per algun tram que permetria assolir el PCP en 20 anys. Per optar a aquesta via seria per informe exprés del Cap.
 • Proposta del SAP:
 • PCP directament de 20 anys, dividit en cinc trams de quatre anys cadascun.
 • Preveu una única via per passar de tram (voluntària i a instància de l’interessat).
 • En cap cas s’establiria una via extraordinària ja que, un informe del Cap, no garanteix l’objectivitat del procés.

2.- Requisits de participació.

 • Proposta de l’Administració:
 • Hi podran participar aquells que estan en situació d’actiu o assimilada i que estiguin ocupant una plaça a USC.
 • Proposta del SAP:
 • Hi podran participar efectius de les escales bàsica i intermèdia que estan en situació d’actiu o assimilada i que la seva plaça es proveeixi per concurs general.
 • Serà per a efectius que estan ocupant una plaça a USC. Ara bé! Cal regular situacions especials que es donaran. Quines?
 • Membres del CME que passen a ocupar una plaça de segona activitat (han de poder continuar progressant dins del PCP).
 • Membres del CME que, tot i no estar ocupant una plaça dins d’USC i per tant són especialistes, han estat desenvolupant funcions policials bàsiques. En cas que concursessin per a USC no haurien de començar el PCP des de zero, garantint així que puguin assolir el darrer tram:

Exemple: un efectiu d’ARRO que porta 20 anys i que per qüestions físiques no pot continuar dins l’especialitat i vol concursar a USC, no hauria de començar de zero. El PCP del SAP l’ubica en el tram inferior que li correspondria en cas d’haver estat a USC.

 • Membres que venen d’altres cossos policials (ex: policia local) que han realitzat tasques d’USC se’ls ha de garantir poder assolir el darrer tram (igual que el cas anterior), tal i com passa amb el reconeixement de l’antiguitat.

La propera reunió està prevista per l’11 d’abril i s’hi tractaran els criteris d’avaluació per poder passar de tram a tram, així com també els beneficis associats al seu assoliment (retributius i no retributius).

SAP, TREBALLEM X A TU!

Número de comunicat:
C-47/2018
Data: 
20/03/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend