Submissió de material del comitè de seguretat i salut laboral

En data de 13 d’abril del 2018 s’ha reunit per primera vegada la Subcomissió de Material del cos de mossos d’esquadra.

Barcelona, 13 d’abril del 2018.-

En data de 13 d’abril del 2018 s’ha reunit per primera vegada la Subcomissió de Material del cos de mossos d’esquadra.

Aquesta Subcomissió, la qual depèn directament del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, es crea arran de la denúncia presentada per SAP-FEPOL davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, per l’exclusió que la DGP feia dels representants dels treballadors en tot allò que respectava a material.

Per tant, a partir d’ara, totes les organitzacions sindicals tindrem veu en la compra i adquisició de material i la nostra participació ha de quedar garantida.

Així doncs, us fem un resum dels punts tractats en aquesta reunió:

1.- Ens informen de la nova Llei de Contractació 9/2017 de 8 de novembre per la qual es regula el procés de licitació i contractació. Ens informen que per les compres inferiors a 15.000 euros (sense IVA) no caldrà fer concurs de licitació i contractació.

2.- Des del SAP-FEPOL hem demanat que, tal i com passa amb altres col·lectius com bombers, els equips de protecció d’alguns efectius s’adquireixin amb la figura de “rènting” i que sigui l’Administració l’encarregada de la seva neteja.

3.- Projectes actuals en desenvolupament:

  • Rènting de més de 800 vehicles: està tota la licitació preparada a l’espera d’un nou Govern. S’està valorant la compra de vehicles elèctrics per CP’s  o entorns de no patrullatge. També s’estan valorant vehicles de Gas Natural Comprimit.
  • SEAT està estudiant com modificar l’ancoratge del cinturó de seguretat pels problemes que genera amb el cinturó policial.
  • S’està estudiant la viabilitat per comprar un helicòpter després dels continus problemes amb bombers denunciats per la nostra organització.
  • Guants de trànsit: Després de les demandes i les denúncies a Inspecció de Treball del SAP-FEPOL s’ha aprovat una licitació de 1.300 parells de guants que compliran amb la normativa UNE EN 13594. Hi haurà un model d’estiu i un d’hivern amb protecció tèrmica.
  • Guants antitall: Ja està feta la compra de 12.400 parells de guants. Properament es farà la licitació per cobrir els efectius de la propera promoció. Aquests guants, tal i com ha exigit SAP-FEPOL compliran la normativa UNE EN388 i 420.
  • Furgonetes d’ordre públic ARRO i BRIMO: La furgoneta d’ARRO de la marca FORD disposa de vuit (8) guies a terra que permetran treure el màxim profit a la distribució interior. Amb sis (6) seients quedarà espai a la part posterior per material. No obstant s’estan valorant altres alternatives com IVECO que és un vehicle més llarg.

Aquests són els punts tractats més importants. Les reunions d’aquesta Subcomissió es produiran de manera trimestral. Si voleu ampliar la informació us podeu adreçar als nostres delegats i delegades.

SAP, TREBALLEM X A TU!

Número de comunicat:
C-64/2018
Data: 
13/04/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend