SAP-FEPOL torna a reclamar la modificació del val de la roba

SAP-FEPOL insisteix en la necessitat de modificar els criteris d'adjudicació del concurs del val de la roba per als efectius policials que fan el seu servei de paisà.

Barcelona, 3 de maig del 2018.-

Com ja sabeu la darrera setmana s’ha començat a lliurar el val de roba corresponent a l’any 2016. Des del SAP-FEPOL, i per tal de veure si es compleix la paraula donada al consell de la policia, hem revisat l’oferta de roba que l’empresa MACSON ha donat per aquest any.

Concretament ens hem adreçat a la pàgina web que consta a la carta adjunta al val i la roba de dona. Ho hem fet d’aquesta manera perquè tot i que d’home l’oferta no és molt millor, són les companyes les que sempre han sortit més perjudicades d’aquest sistema, ja que elles només poden comprar la roba on-line.

Doncs bé, el resultat de la nostra consulta ha estat el següent: Cinc (5) pantalons, dues (2) camises, sis (6) jerseis o càrdigans, tretze (13) polos o samarretes, dues (2) jaquetes o abrics i sis (6) bruses.

Tenint en compte que per part de l’Administració es va manifestar literalment en les darrera reunió que: Les novetats del darrer concurs són la d’oferir servei on-line i criteris d’adjudicació més encaminats a potenciar la diversitat de marques de roba tant d’home com de donahem denunciat per escrit que la varietat de peces no és ni és la correcta, ni suficient.

Per tant hem instat a l’Administració a revisar el grau de compliment de l’empresa ITURRI, SA (adjudicatària del contracte) amb les condicions de l’oferta i que, en cas de detectar les deficiències denunciades per la nostra organització sindical, s’esmeni l’error.

Per altra banda si el compliment és correcte demanem, una altra vegada, que la compensació per treballar sense uniforme es realitzi per pagament directe als mossos i no a través de cap empresa.

Des del SAP-FEPOL estarem pendents de la resposta i continuarem en la línia de millorar aquest sistema que mai ha funcionat correctament.

Número de comunicat:
C-71/2018
Data: 
03/05/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend