Insistim: No es poden comunicar canvis per whatsapp

SAP-FEPOL insisteix i recorda al col·lectiu que en cap cas poden ser informats de canvis de servei o de planificació per aquesta via i que si es fa es contradiu una ordre donada per la Prefectura i per la SGRH

Ja ho vam manifestar al col·lectiu en el comunicat C-154/2017 de 5 de desembre del 2017.

L’aplicació WHATSAPP no es pot utilitzar per comunicar canvis de serveis. Ni el WHATSAPP ni el TELEGRAM, ni cap aplicació de telefonia mòbil.

La resposta que ens va adreçar la Subdirecció General de Recursos Humans en data de 23 de novembre del 2017 és clara: “Al no ser eines corporatives, el seu ús pot provocar disfuncions” i per tant “no es poden utilitzar per comunicar canvis de planificació”.

Des del SAP-FEPOL avisem! Aquest és el segon comunicat que hem de fer alertant que el WHATSAPP no es pot utilitzar per comunicar canvis de servei ni canvis de planificació.

Una resposta donada per la pròpia Subdirecció General de Recursos Humans i la Prefectura del cos. Per tant continuar utilitzant aquesta eina, suposa contradir unes ordres que són d’obligat compliment.

Per tant, la nostra organització sindical insta ara al col·lectiu a posar en coneixement dels nostres delegats qualsevol comunicació de canvi de servei per aquest mitjà.

Data: 
07/05/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend