Els efectius destinats a les ACD es veuen obligats a preparar els medicaments als detinguts

Els efectius de l'ACD de Barcelona han de preparar a dia d'avui medicaments per subministrar a les persones que es troben detingudes en aquestes dependències. Des de la nostra organització sindical hem denunciat aquesta situació i hem instat a l'Administració a corregir-la, en tant que els nostres efectius no han de realitzar aquesta funció.

Ja fa uns quants anys que la nostra organització ha denunciat en diverses reunions regionals una mala praxi que s’efectua a l’ Àrea de Custòdia de Detinguts de Barcelona: La preparació de medicaments a les persones detingudes per part dels efectius de l’Àrea. Malauradament, les nostres demandes sempre han acabat en via morta, tot i que sempre s’ha admès per part dels comanaments que aquesta és una tasca que els agents no haurien d’assumir en cap cas.

Llavors, per què no s’actua en conseqüència? Cada cop que cal subministrar una medicació concreta als detinguts, els agents han de preparar dita medicació sota una pauta mèdica. Hem de recordar que els agents destinats a l’Àrea de Custòdia de Detinguts no disposen de la formació per realitzar aquesta tasca. Els facultatius habilitats per poder manipular o preparar pautes farmacològiques són aquells que disposen d’una diplomatura o d’un  grau en infermeria i estan col·legiats a efectes de responsabilitats civils i/o subsidiàries en l’exercici de les seves funcions.

La nostra organització considera que l’Administració no està protegint prou als efectius destinats a aquesta àrea, donat que obliga a realitzar tasques que no els hi corresponen i tampoc els dota de la formació necessària a l’efecte. Així doncs, un altre cop tornen a deixar desemparats als mossos i les mosses que puguin cometre una equivocació al subministrar una medicació errònia. Hem de tenir en compte que estem parlant de persones que, en molts casos, pateixen patologies mentals greus i/o malalties com el VIH!

La nostra organització sindical ja ha presentat un escrit a l’Administració instant-la a solucionar aquesta qüestió i esperem que la resposta, permeti donar una major protecció als efectius que estan treballant en aquesta destinació i en la resta d’Àrees de Custòdia de Detinguts d’arreu del territori.

Número de comunicat:
C-80/2018
Data: 
28/05/2018


Send this to a friend