FEPOL i IMU signen un conveni de col·laboració

La Federació de Professionals per a la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL) ha signat un conveni de col·laboració amb la Unió Internacional per a la Defensa dels Motoristes (IMU). Recordem que IMU constitueix una de les plataformes més actives i amb més prestigi, amb un pla...

La Federació de Professionals per a la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL) ha signat un conveni de col·laboració amb la Unió Internacional per a la Defensa dels Motoristes (IMU).

Recordem que IMU constitueix una de les plataformes més actives i amb més prestigi, amb un pla formatiu especialitzat i amb un continu pla d’acció en defensa des interessos dels i de les motoristes (https://www.seguridadmotociclistas.es).

Per tant, les afiliades i els afiliats al Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), al ser un dels sindicats amb integració plena a la FEPOL,es podran beneficiar d’aquesta col·laboració, gràcies a la qual:

  1. Podran accedir a un pla formatiu d’interès exclusivament policial.
  2. Podran aprofitar-se de la coordinació entre ambdues institucions que incrementarà els beneficis per tota l’afiliació.
  3. Podran aprofitar-se d’uns recursos més òptims i d’una cooperació més activa en el desenvolupament de temes d’interès comú.

Amb aquest conveni, SAP-FEPOL continua ampliant la seva xarxa de col·laboració entre entitats i organitzacions de l’àmbit policial que tenen una clara vocació social, amb la finalitat d’assolir millores viàries però també laborals.

La nostra organització sindical i la federació a la qual pertanyem continuarem ampliant la col·laboració amb totes aquelles entitats que ens permetin ser més forts i que ens aportin un plus de qualitat en benefici dels nostres afiliats, però també de tot el col·lectiu. En definitiva continuem sumant per ser més forts tant organitzativament, com institucional per treballar i lluitar per tu.

Número de comunicat:
C-82/2018
Data: 
04/06/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend