Per fi es resolen els problemes de temperatura a l’ABP Mataró

Gràcies a la insistència dels nostres delegats i a les denúncies presentades, entre elles una a la Inspecció de Treball, el Departament d'Interior ha solucionat els problemes de temperatura que hi havia en aquesta destonació

Mataró, 12 de juny del 2018.-

Després de denunciar al Departament d’Interior el passat mes de novembre l’incompliment de les temperatures i humitats que obliga el Reial Decret, de posar el fet sobre la taula en els Comitès de Seguretat i Salut dels mesos de Desembre i Març i després que l’administració ens digués que tot estava solucionat per part de l’empresa de manteniment, SAP-FEPOL es va veure en l’obligació, per garantir les mínimes condicions de treball dels nostres companys, de denunciar aquesta qüestió a la Inspecció de Treball, en data de 23 d’abril del 2018.

Doncs bé! Davant de la perseverança i bona feina feta pelSAP-FEPOL, avui podem dir que hem aconseguit que es col·loqui una aparell que subministra aire condicionat a tot l’edifici. Aquest aparell que és provisional es substituirà per un aparell nou per garantir les condicions mínimes que estableix el RD, el qual remarca que les temperatures han d’estar entre els 17 i 27 º C amb humitats entre el 30 i 70%.

Des del SAP-FEPOLs’han fet infinitat de trucades als diferents responsables, tant del Departament, com de la Regió Metropolitana Nord,  per tal que es fes efectiva la demanda i es complís amb la normativa vigent. No dubteu, que estarem amatents a qualsevol nou incompliment per garantir els vostres drets laborals.

Sabem que hi ha altres destinacions que tenen el mateix problema que fins avui ha tingut Mataró. Sabem com hem de fer les coses i per tant, així les continuarem fent per tal de garantir les condicions de confortabilitat en tots els llocs de treball.

Número de comunicat:
C-88/2018
Data: 
14/06/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend