Primera prova de les TASER i els dispositius de gravació a la Regió Policial de Girona

Després d'aprovar-se la incorporació dels dispositius conductors d'energia com a nova eina per al cos de mossos d'esquadra, s'han iniciat les proves pilot que permetran la seva implantació de manera definitiva. Girona ha estat la regió policial escollida per fer la prova pilot.

Barcelona, 19 de juny del 2018.-

Girona serà la primera Regió policial del CME que portarà TASER i Dispositius de Gravació Personal (DGP). Divendres passat, dia15 de juny, a l’edifici d’ARRO Girona, es va fer la darrera explicació sobre les TASER i els DGP, abans de l’inici de la prova pilot a les comarques gironines. SAP-FEPOL va ser l’únic sindicat que va estar present en la reunió per informar-se de quina manera es farà i per saber com pot afectar als efectius i unitats que duran aquesta nova eina de treball.

Inicialment, la RGP disposarà de 5 TÀSSER i 5 (DGP). Les ABP que tindran d’aquesta nova eina de treball són Girona, Figueres, Blanes i ARRO Girona. Cada efectiu que porti TASER també portarà un DGP  i qualsevol actuació serà enregistrada.

La primera fase de la prova pilot s’inicia, amb les càmeres de gravació (DGP), el dilluns dia 18 juny i es realitzarà fins el dia 26 de juny, dia que s’iniciarà la segona fase ja amb la incorporació de les TASER. Està previst que la prova pilot finalitzi el 2 de juliol. A partir d’aquesta data serà la Prefectura qui decidirà què es farà. Si voleu ampliar la informació podeu contactar amb nosaltres. No obsant està previst que, en el marc de la Comissió de Treball entre l’Administració, la Prefectura i les organitzacions sindicals, aquest sigui un punt a tractar. Per tant estarem en disposició d’ampliar la informació després la Comissió de Treball.

Número de comunicat:
C-91/2018
Data: 
19/06/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend