Un Jutjat obliga a la DAI a donar còpia de la informació reservada

Primera sentència judicial que obliga a la Divisió d'Afers Interns del cos de mossos d'esquadra a facilitar còpia de la documentació relacionada amb un efectiu en el marc d'una Informació Reservada

Barcelona, 19 de juny del 2018.-

Cop duríssim als procediment i a les maneres de fer de la Divisió d’Afers Interns. Un cop que pot ser definitiu contra el procediment d’Informació Reservada que a dia d’avui utilitza la DAI contra els membres del cos de mossos d’esquadra.

El Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona ha estimat el recurs interposat pels Serveis Jurídics del SAP-FEPOL, obligant a la DAI a informar i donar còpia a un membre del cos de mossos d’esquadra, de tot allò relacionat amb la seva persona dins d’una Informació Reservada (IR).

Són molts els anys que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) porta lluitant contra aquest procediment. Ja el va portar al Parlament de Catalunya i a l’efecte, la Comissió d’Interior va instar a la DAI -mitjançant resolució parlamentària- a modificar el seu règim disciplinari i el procediment d’informació reservada.

Ara! És una sentència judicial la que obligarà a fer-ho. I és que la sentència del Contenciós és molt clara. La informació reservada “no és una informació secreta”, té la naturalesa de “procediment administratiu” i per tant “res impedeix que el recurrent (en la seva condició d’interessat) pugui tenir accés a ella”.

Així mateix, el Jutjat determina que per sobre de tot “el ciutadans tenen dret d’accés als Arxius, Registres i documents que continguin les seves dades personals”. Per últim, el Jutjat dilapida les maneres emprades per la DAI quan afirma de manera rotunda que “no es pot admetre en termes genèrics l’existència d’una informació reservada respecte a funcionaris que pugui convertir-se en un poder de l’Administració contra aquests al marge de tot control, donat que això aniria contra l’article 105 de la Constitució i 37 de la Llei 30/1992 i actualment 13 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre”.

Per tant, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) instem a la Divisió d’Afers Interns a complir amb el que tant el Parlament de Catalunya com ara, el Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona han determinat. Canviïn les formes que utilitzen en les Informacions Reservades i permetin als membres de la PG-ME tenir còpia  de tota aquella documentació que l’afecta com a part interessada.

Una nova sentència ens dóna la raó quan afirma que les IR generen indefensió sobre els efectius que hi estan relacionats. I per tant, amb aquesta sentència -de la qual ens podrem aprofitar tots a partir d’ara inclosos la resta de sindicats- la nostra organització continuarà denunciant aquests extrems mentre no es modifiqui el procediment.

Número de comunicat:
C-92/2018
Data: 
21/06/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend