La Secció Sindical de Girona del SAP-FEPOL demana la revisió urgent del temps de desplaçaments a les pràctiques de tir.

La imputació actual dels desplaçament per fer les pràctiques de tir no s'adequa a la realitat. Les distàncies són molt llargues i es triga més del temps que veritablement s'acaba imputant. És per això que SAP-FEPOL ha demanat una revisió urgent dels temps de desplaçament a la Regió Policial de Girona.

Girona, 22 de juny del 2018.-

La Secció sindical del SAP-FEPOL a la RP Girona ha presentat un escrit demanant la revisió i l’adequació urgent dels temps de desplaçament amb motiu de les pràctiques de tir. Per la idiosincràsia del territori, els desplaçaments dins la nostra Regió Policial són llargs i s’ha d’emprar un temps que no es correspon amb el temps que s’acaba imputant als efectius.

Tenint en compte els paràmetres que s’utilitzen a d’altres Regions Policials és URGENT la revisió i adequació dels temps desplaçaments a la RPG, per les pràctiques de tir. A la RP de Girona, les pràctiques de tir es poden fer a dues localitats diferents, a Sant Climent Sescebes o a l’ISPC (Mollet del Vallès) i es computen 2 hores 30 minuts si es realitza la formació de tir (sense desplaçament) i 2 hores si aquesta es suspèn i no dóna temps a desconvocar als agents que havien de realitzar la pràctica i ja s’han desplaçat al lloc on s’hi havia de realitzar.

A altres RP, on les distàncies són molt inferiors a les de la RPG, depèn de la unitat o destinació es computen 4 hores o 3 hores més desplaçament (si s‘escau). I, en cas de suspensió si no se’ls pot avisar amb antelació i arriben a desplaçar-se a la localitat on té lloc el curs o a la localitat de destinació, se’ls computen 2 h.de formació obligatòria.

Tal i com així hem denunciat a la Subdirecció General de Recursos Humans en un escrit presentat a dia d’avui, agafant el google maps hem realitzat un quadre de desplaçament tant a la base militar de Sant Climent Sescebes, com a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. S’han agafat els valors del desplaçament més ràpid i quan el trànsit era molt fluid. Pel desplaçament a Sant Climent Sescebes NO es passa per cap peatge de pagament, en canvi per al desplaçament a l’ISPC SI que es passa per peatge de pagament.

A més, en la Comissió de Treball amb les organitzacions sindicals celebrada en data de 21 de juny aquesta va ser una qüestió tractada en el torn obert de paraules. L’Administració va manifestar que el criteri que es segueix és el d’imputar dues hores si quan arriba l’efectiu a la seva comissaria, l’activitat es suspèn abans que surti de la mateixa i imputar el temps real d’anada i de tornada en el cas que l’activitat es suspengui una vegada l’efectiu ha arribat al lloc. És per això que hem demanat, amb caràcter d’URGÈNCIA, la revisió i adequació dels desplaçamentsque es comptabilitzen a la Regió Policial de Girona.

Enllaç a PDF de l’escrit: Clica aquí per descarregar-lo
Número de comunicat:
C-95/2018
Data: 
22/06/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend