Aprovats els Pressupostos Generals de l’Estat

Ahir 28 de juny es van acabar d'aprovar, els Pressupostos Generals de l'Estat els quals tenen afectació directa sobre els funcionaris com a conseqüència del darrer acord que el Govern va arribar amb les grans organitzacions sindicals.

Barcelona, 29 de juny del 2018.-

En data de 28 de juny s’han aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat en els quals està previst l’increment retributiu per als funcionaris (també per a mossos) que els sindicats de classe van signar amb el Govern de l’Estat.

Per tant, al ser un increment aprovat amb caràcter retroactiu, un cop es publiquin els pressupostos al Butlletí Oficial de l’Estat, els mossos veurem el nostre sou incrementat en un 1,75% i haurem de rebre en un pagament extraordinari amb la quantitat reconeguda des del mes de gener. Recordem que de cares al 2019 (gener) està previst un nou increment fix del 2,25% i del 2% per al 2020.

Alhora, en el mateix acord que es va signar es dóna la possibilitat a les Comunitats Autònomes d’implementar fins el 100% les retribucions en cas de incapacitat transitòria des del primer dia. Per tant, SAP-FEPOLja ha reclamat al Govern de la Generalitat que aquesta sigui una qüestió prioritària (igual que la recuperació de les pagues 2013 i 2014 i la recuperació de tots els drets retallats) a tractar dins la Mesa General de la Funció Pública.

Número de comunicat:
C-97/2018
Data: 
29/06/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend