La SGRH reconeix les deficiències denunciades a l’ABP Mollet

Continuem denunciant les deficiències de temperatures i humitats a l'ABP Mollet. Tot i que l'Administració reconeix les deficiències denunciades i que treballa per solucionar-les, SAP-FEPOL continua amb la denúncia a Inspecció de Treball.

Mollet, 2 de juliol del 2018.-

En data 12 de juny, la nostra organització sindical va presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball per l’incompliment del Reial Decret 486/1997 sobre condicions mínimes de confort, temperatures i humitats a l’ABP Mollet.

SAP-FEPOL s’adreçava a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, després de denunciar-ho prèviament a la Subdirecció General d’Administració i Serveis del Departament d’Interior en data de 28 de maig i no rebre resposta.

En la denúncia, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) reportava que les temperatures en aquesta destinació superaven d’escreix els 27 graus i les humitats (relatives entre el 30 i el 70%) no s’adequaven a la normativa.

Doncs bé! Ja tenim la resposta de l’Administració i aquesta reconeix tots els extrems denunciats per la nostra organització sindical. A l’efecte reconeix les altes temperatures i, mentre l’empresa DOMINIONS T&T determina i arregla l’averia, intentarà millorar el confort tèrmic amb la instal·lació d’equips portàtils de refrigeració.

Així mateix, reconeixen les deficiències de les finestres, les quals com a conseqüència d’estar alineades amb la façana i al no tenir cap element protector que projecti ombra sobre la seva superfície, provoquen efecte hivernacle. Sobre aquesta qüestió l’Administració està estudiant diferents alternatives i executar la solució tècnica més idònia.

Per últim, se’ns ha comunicat que l’Àrea d’Infraestructura del Departament d’Interior està estudiant si l’aïllament de l’edifici resulta adient o si és insuficient, tal i com denunciem nosaltres. En cas que així sigui proposaran mesures correctores.

Des del SAP-FEPOL, malgrat se’ns doni la raó, continuem amb la denúncia que es va presentar el 12 de juny a la Inspecció de Treball. Volem una solució definitiva a les deficiències detectades. Així es va manifestar a la reunió regional de la RPM Nord de 27 de juny. Quan es solucionin les problemàtiques, llavors retirarem la denúncia.

ENLLAÇ A PDF DE LA RESPOSTA: clica aquí per descarregar-la

Número de comunicat:
C-100/2018
Data: 
02/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend