Resum de la reunió regional de la RPM Nord de 27 de juny

En data de 27 de juny ha tingut lloc la darrera reunió entre els Caps regionals, el Cap del Servei d’Administració i els representants de les organitzacions sindicals. A continuació us fem un resum dels punts més rellevants.

Granollers, 2 de juliol del 2018.-
 • Comunicacions al veïnat de Can Anglada de Terrassa.

Es comenta que al veïnat de Can Anglada de Terrassa no hi ha cobertura del sistema de comunicacions i els agents han de fer servir els seus telèfons mòbils personals. Per part de la l’ABP no es té coneixement d’aquest fet. Així i tot es farà una fitxa per verificar els llocs exactes on no hi ha cobertura per posar-ho en coneixement de l’empresa responsable i solucionar l’anomalia.

També, es parla del mal estat dels cascs i equipament dels motoristes, se’ns diu que tot el material obsolet o en mal estat, es pot retirar a través del servei d’administració, per substituir-lo.

 • Cessió de patrulles de la CD de Caldes.

Els dimecres és el dia que fa la cessió de patrulles per fer tasques regionals. Aquest acord es va consensuar amb els caps de les ABP del territori per tal que sempre fos el mateix dia i generi el menor perjudici al servei. D’aquesta forma totes les ABP’s es distribueixen les taques regionals que no es poden fer per manca d’efectius d’altres unitats.

 • Estat de les vacants en l’escala intermèdia.

D’acord amb les noves places que s’estan generant per les segones activitats es van cobrint les noves destinacions. També es comenta que encara no s’han cobert totes les vacants i que es farà de forma progressiva.

 • Unitats d’USC que fan funcions de trànsit a la C-32.

Segons manifesten els caps de torn i diferents efectius d’USC, s’estan fent funcions de trànsit a la C-32 (via ràpida). Aquestes funcions corresponent a Trànsit nivell 1 i que a USC els dificulta molt la seva tasca per manca d’efectius, a més de la manca de preparació que tenen per dur-la a terme. El Cap de Trànsit Mataró diu que no li consta que USC faci actuacions a la C-32, que aquestes tasques són atribuïdes exclusivament a les unitats de trànsit nivell 1.

 • Protecció de ABP Santa Coloma de Gramenet.

Actualment aquesta protecció es fa de forma rotativa amb diferents ABP´s, fet que implica destinar efectius i en molts casos deixar sense efectius el territori de la pròpia ABP. Cal recordar que quan es fa la protecció, els agents han de fer el solapament, els descansos i àpats, pel que no es tenen suficients efectius per dur a terme aquesta tasca, deixant en molts casos el seu territori sense cap efectiu.

Per part dels caps s’informa que aquesta protecció es fa per raons judicials i que fent-la de forma rotativa, s’alliberava l’ABP de Santa Coloma de Gramenet i es reparteix la carrega d’aquesta protecció sobre la resta d’ABP´s.

 • OAC de Calella.

La Comissaria ha rebut l’informa fet per SAP-FEPOL sobre l’estat actual de l’OAC on es pretén dur a terme el servei a partir de l’1 de juliol. En aquest informe es posen de manifest tot un seguit de mancances, pel què fa a les condicions laborals i les de seguretat per garantir l’actual nivell 4 de rics terrorista.

Se’ns posa de manifest que s’ha fet saber a l’ajuntament de Calella que fins que el local no disposi de les condicions mínimes, el servei conjunt es farà a les dependències de la PL de Calella.

 • Infraestructures.

El responsable d’infraestructures de la RPMN ens informa de tot un seguit d’aspectes que afecten directament a l’estat i manteniment de les instal·lacions i edificis. Per un costat, ens diu que l’empresa que té la responsabilitat del manteniment (Dominium) ha decidit rescindir el seu contracte amb el departament a causa del mal estat dels edificis.

Per altra, ens diu que l’àrea ha quedat sense pressupost, ja que el que es disposava ha anat a parar a les reparacions que s’han dut a terme a l’ABP de Mataró per solucionar el greu problema de temperatures que patien.

Bona part dels problemes que pateixen els edificis no es poden assumir des de RPMN per manca de pressupost i que aquests es traslladaran als òrgans superior d’infraestructures i contractació per a què es faci càrrec.

 • ABP Mollet.

Se’ns informa que aquesta setmana han de quedar resoltes les reparacions de l’equip d’aire condicionat.  Per part de SAP-FEPOL s’informa que s’ha presentat denúncia a inspecció de treball per aquest fet i que en el moment en què es solucioni es traurà la denuncia igual que es va fer a Mataró.

Sobre el codi d’accés de la porta posterior està pendent de l’aprovació del Comitè Tècnic d’autoprotecció.

Pel que fa als cascs i escuts en mal estat s’ha de posar en coneixement d’administració perquè els retiri i substitueixi.

 • ABP Ripollet

Sobre les humitats de l’edifici, es diu que estan des del seu origen, que les diferents empreses que han fet el manteniment no se’n fan càrrec manifestant que es tracta a un fet anterior a que ells se’n fessin responsables del manteniment.

Pel que fa a la instal·lació d’una benzinera en la parcel·la del costat, SAP-FEPOL ha fet un informe sobre les actuacions urbanístiques que s’han dut a terme i que hem demanat al Departament d’Interior que ens faci saber quines accions ha pres per garantir la seguretat de l’edifici i dels efectius que hi presten servei.

 • ABP Pineda de Mar

Les obres de l’escala posterior estan pendents que infraestructures les executi.

Pel que fa a la malla que evita la visibilitat entre l’aparcament del supermercat i el de la comissaria se’ns manifesta que, en breu es tornarà a col·locar.

 • CD Sant Celoni

Sobre la manca d’actualització dels plans de protecció per risc químic, se’ns diu que el dia 6 de juliol hi ha una reunió a Barcelona sobre aquest tema i que es portarà a aquesta reunió per tal d’iniciar la seva actualització.

 • ABP Premià de Mar

Sobre el codi d’accés de la porta posterior està pendent de l’aprovació del Comitè Tècnic d’autoprotecció.

Pel que fa a la marihuana que s’acumula a comissaria, se’ns diu que no cal que estigui a les dependències, que segons instruccions ja facilitades de les que es farà un recordatori, es pot dur directament al contenidor un cop fet el seu pesatge per les diligències oportunes . Així mateix no cal que es sequi a comissaria, es posa en una caixa amb forats i es trasllada al magatzem.

També s’informa que SAP-FEPOL està preparant un informe sobre l’estat d’aquestes dependències i que un cop finalitzat es farà el trasllat corresponent a l’administració.

 • ABP Arenys de Mar

Sobre el codi d’accés de la porta posterior està pendent de l’aprovació del Comitè Tècnic d’autoprotecció.

 • ABP Mataró

L’equip d’aire condicionat està comprat per part de l’empresa adjudicatària i en breu s’instal·larà. Se’ns comunicat que en fer les reparacions s’ha trobat que alguns Fan-coils no funcionaven i estan en fase de reparació. SAP-FEPOL va retirar la denúncia interposada a inspecció de treball en veure que ja funcionava l’equip autònom que s’hi va col·locar.

Sobre la retirada del Q3 de Mataró, se’ns diu que no ha estat així, que simplement s’ha fet una redistribució dels comandaments. S’han respectat els torns de vacances i per part de la Regió es posaran totes les facilitats per atendre les necessitats dels afectats.

 • Armes llargues a Porta

Algunes ABP i CD de la RPMN disposaven d’armes llargues a porta, sense un criteri unificat  de control i guarda. Per part del mateix departament es va considerar que no es podia garantir la manipulació i la guarda d’aquestes armes pel que es va preferir retirar-les segons la petició feta pel CAT.

Aquests han estat els punts tractats. Si voleu ampliar la informació no dubteu en posar-vos en contacte amb els nostres delegats i delegades.

Número de comunicat:
C-98/2018
Data: 
02/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend