SAP-FEPOL recolza la iniciativa per reclamar igualtat de tracte i no discriminació per raó de gènere en el val de la roba

Diverses companyes del cos de mossos d'esquadra han iniciat una campanya per denunciar el tracte discriminatori que reben per raó de gènere, per part de l'empresa ITURRI SA. (MACSON) en relació a la roba per als efectius de paisà. Des de la nostra organització sindical volem donar difusió d'aquesta iniciativa i ser altaveus de la mateixa.

Barcelona, 3 de juliol del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) recolza la iniciativa endegada per diverses companyes del cos de mossos d’esquadra, que denuncien el tracte discriminatori que l’empresa ITURRI SA (MACSON) té des que s’ha adjudicat el concurs de licitació de roba de paisà, amb el col·lectiu femení.

És evident que, tal i com des de fa anys porta denunciant la nostra organització sindical, MASCON no ofereix a les mosses d’esquadra, el mateix tracte que als seus companys. Ni el volum de roba, ni la diversitat, ni tampoc la quantitat de marques és la mateixa per al col·lectiu femení, que ho és per al col·lectiu masculí, essent per a les primeres molt més inferior.

Aquest fet provoca que les mosses d’esquadra, a més de tenir seriosos problemes per adquirir roba adequada per al servei de paisà, no rebin el mateix tracte que reben els seus companys i per tant estan clarament discriminades per l’empresa adjudicatària per la seva condició de mosses d’esquadra. MACSON mai ha estat a l’alçada de les expectatives que sempre ha necessitat el cos de mossos d’esquadra. Ni per al col·lectiu masculí, ni per al femení. Però molt menys ho ha estat per a les dones policies que fan el seu servei de paisà.

És per això que, davant qualsevol iniciativa amb la que es pretengui denunciar aquest tracte, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i la seva Secretaria d’Investigació les recolzaran, donant veu i essent altaveu de les mateixes. Per tant, a instàncies de les companyes que lideren aquesta iniciativa, SAP-FEPOL posa a disposició de tot el col·lectiu (masculí i femení) que té dret a rebre el val de la roba, del document que s’ha preparat per presentar al Director General de la Policia.

Aquest és un document que us podeu despenjar de la nostra pàgina web i que, un cop enviat al Director General de la Policia, podreu enviar-ne còpia a les companyes que lideren aquesta iniciativa, al correu electrònic queixamacson@gmail.com

SAP-FEPOL tornarà a denunciar aquesta situació en el proper Consell de la Policia i tornarà a reclamar al Departament a corroborar que MACSON no ha complert amb les condicions contractuals de la licitació. Reclamem que el val de la roba hauria d’ingressar-se directament i que el seu import hauria de revisar-se més quan l’IPC per la roba ha pujat considerablement, però no l’import del val que rebem els efectius de paisà.

ENLLAÇ A WORD DE L’ESCRIT AL DIRECTOR: clica per descarregar

Número de comunicat:
C-101/2018
Data: 
03/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend