SAP-FEPOL porta al Síndic de Greuges l’estat de la comissaria de Girona.

Després de denunciar en les reunions regional, al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Interior i a la Inspecció de Treball, SAP-FEPOL porta ara al Síndic de Greuges l'estat de l'ABP Girona.

Girona, 9 de juliol del 2018.-

Ho hem denunciat a les reunions regionals. Ho hem denunciat al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Interior. Ho hem denunciat a la Inspecció de Treball i ara, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) porta al Síndic de Greuges, el lamentable estat de l’Àrea Bàsica Policial de Girona.

Una comissaria malalta que no es pot permetre per més temps continuar oferint a les seves treballadores i als seus treballadors, les condicions que els hi ofereix. Unes instal·lacions obsoletes que no cobreixen com diguem, les necessitats ni dels efectius que hi treballen, ni la de les persones que hi estan detingudes.

La nostra organització sindical ha comunicat al Síndic de Greuges que l’estat de les garjoles d’aquesta comissaria és lamentable. Una ventilació inexistent, les fortes olors que desprenen al no disposar de lavabos per a les persones detingudes (cosa que provoca que algunes facin les seves necessitats dins la mateixa garjola) o el fet que  no tinguem armariets per guardar les pertinences d’aquests mateixos detinguts fa que l’ambient, sigui irrespirable.

Així mateix, SAP-FEPOL ha denunciat el deplorable estat que presenta el mobiliari del despatx de custòdia. Cadires fetes malbé i mobles amb cantoneres desfetes i estellades com a conseqüència del seu desgast per l’envelliment, no proporcionen unes condicions laborals segures i saludables.

I com a exemple anecdòtic la famosa cadira de custòdia. Una cadira insubstituïble. Una cadira que ja sigui des dels propis efectius, com des d’aquesta organització sindical s’ha demanat que es substitueixi, però que no hi ha maneres. A l’efecte es podran substituir totes les cadires de qualsevol despatx de la comissaria. Però no la de garjoles, com si d’un trofeu històric es tractés.

Des del SAP-FEPOL insistirem fins on calgui per denunciar l’estat d’aquestes dependències policials. D’aquestes i de totes aquelles que no garanteixin la seguretat i la salut laboral dels qui hi treballen.

L’escrit presentat al Síndic és prou clar com per a què aquest hi actuï. Un escrit que a més de denunciar el que ja s’ha reflectit en aquest comunicat, també assenyala la zona d’entrada de detinguts o el vestíbul d’entrada a la comissaria, un vestíbul que -com també passa amb l’entrada- no ofereix totes les garanties de seguretat que hauria de tenir.

Per tant, SAP-FEPOL, en l’escrit presentat ha instat al Síndic de Greuges a interpel·lar a l’Administració respecte aquestes dependències. Posar lavabos a les cel·les, garantir la renovació de l’aire de la zona de custòdia i renovar urgentment el mobiliari entre d’altres més, són actuacions que cal fer-les de manera diligent.

ENLLAÇ A PDF DE L’ESCRIT: clica aquí per descarregar-lo

 

Número de comunicat:
C-105/2018
Data: 
09/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend