Un pas més per fer fora el Q10: seguim endavant!

Avui ha tingut lloc una nova reunió que ens permeti avançar en la reivindicada retirada del quadrant Q10 de trànsit. Un pas més que ha de fer possible tancar la campanya sindical iniciada pel SAP-FEPOL

Barcelona, 11 de juliol del 2018.-

Avui, 11 de juliol ha tingut lloc la reunió sol·licitada per SAP-FEPOL en la darrera Comissió de Treball, per continuar amb les negociacions que permetin la retirada del Q10 a trànsit. I és que després de la reunió d’inicis de maig, no ens havíem tornat a reunir.

Prèvia aquesta reunió, les organitzacions sindicals havíem de presentar les nostres propostes i de tots els sindicats, només SME i SAP-FEPOL, n’hem presentades. Alguns esperen saber quines són les peticions presentades per adherir-se, d’altres (USPAC) ja ni venen a les reunions perquè les consideren “reunions de costellada”, mostrant menyspreu per un tema tant rellevant.

De la reunió d’avui, aquests és el resum dels punts tractats:

  1. Escut de l’especialitat de trànsit:

S’ha acordat entre la Prefectura i les organitzacions sindicals quin serà l’escut per a l’especialitat de trànsit. A l’efecte farem un comunicat independent.

  1. Q5 adaptat per a trànsit:

La primera de les apostes del SAP-FEPOL sempre ha estat l’horari R3 garant. Un horari que, tot i que és molt similar al que ens presenta la Comissaria General de Mobilitat, ofereix unes millors garanties (comunicats 70/2018 de 2 de maig i comunicat 76/2018 de 10 de maig).

El decurs de les negociacions però fan decantar-se finalment pel Q5 adaptat, del qual recordem la seva seqüència:

M

F T R

F

El principal escull ara en les negociacions és que la Comissaria General i l’Administració proposen que la setmana de reforç (R) sigui totalment flexible.

A l’efecte, la nostra organització sindical, tal i com va manifestar en la reunió de 10 de maig, s’ha posicionat en contra donat que en una setmana, un efectiu podria treballar en els tres torns.

Per tant creiem necessari, tal i com hem manifestat en l’escrit presentat en data de 24 de maig amb número de registre E/241/2018) acotar els canvis als quals podria estar sotmès un efectiu. Durant la reunió d’avui ha sortit la possibilitat d’acotar a un (1), els canvis de torn en una setmana de reforç. Sobre aquest aspecte continuem negociant.

Així mateix, tal i com ja hem manifestat per escrit, la nostra organització sindical ha assegurat que no es tocaran els extrems signats en l’acord del 2003.

Des de la nostra organització sindical hem demanat tornar-nos a reunir de manera immediata, per finalitzar abans del proper mes d’agost amb les negociacions. Hem demanat avaluar l’impacte del canvi de quadrant de manera immediata. En cas de ser importants, el canvi es faria a l’entrada del proper any policial. Encara que alguns diguin que són reunions de costellada: Seguim!

Número de comunicat:
C-107/2018
Data: 
11/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend