Consell de la Policia de 16 de juliol del 2018

Avui s'ha celebrat la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia del cos de mossos d'esquadra. La primera sessió amb el nou equip de govern al capdavant del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de juliol del 2018.-

Avui, 16 de juliol ha tingut lloc la convocatòria ordinària del Consell de la Policia del cos de mossos d’esquadra. La primera convocatòria després que el nou Conseller d’Interior i la nova cúpula del Departament hagin pres possessió del càrrec.

A continuació us fem un resum dels punts principals que han estat tractats.

 1. Petició de regulació de les citacions a la DAI i del tràmit d’informació reservada.

Es demana que les citacions a la DAI es facin amb 10 dies d’antelació. Així mateix es demana que no es citin als efectius que es troben en situació de baixa mèdica.

Des del SAP-FEPOL recordem la sentència guanyada darrerament, que ens dóna la raó en relació a l’accés a la informació que tenen els membres del cos a la informació que els relaciona amb informacions reservades.

 1. Estat de les convocatòries.

L’Administració informa que de cares a setembre o octubre està previst publicar nous concursos d’agent, caporal, sergents i sotsinspectors.

SAP-FEPOL ha recordat el compromís pres per l’Administració en relació a la convocatòria de concursos per proveir llocs de les especialitats de Protecció de Persones i Béns (ARRO), Trànsit i Investigació.

Sobre aquesta qüestió l’Administració ens ha manifestat que les convocatòries d’ARRO i Trànsit queden supeditades al pressupost, mentre que investigació únicament es podrà publicar un procés per regular la situació dels efectius que avui estan en provisional.

 1. Mesa General de la Funció Pública.

Se’ns informa que està prevista una convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública per al proper dia 20 de juliol del 2018. En aquesta convocatòria està previst tractar l’aplicació de l’increment retributiu pactat a nivell estatal.

Aquest increment econòmic no serà possible fins que es reuneixi la Mesa General de la Funció Pública i no es publiqui un Decret Llei que ho permeti (possiblement al setembre). A nivell estatal passa el mateix.

 1. Increment del preu de l’hora extraordinària.

SAP-FEPOL, dins la seva campanya per unes #HoresExtresDignes ha tornat a portar al Consell, la necessitat d’incrementar el preu de l’hora extraordinària, la qual recordem avui es troba per sota de l’ordinària.

A l’efecte recordem el compromís de l’Administració pres en el Consell de la Policia i de la resposta enviada per escrit a les nostres demandes, d’estudiar l’impacte econòmic que tindria aquesta qüestió. Tornem a reivindicar el fet que a dia d’avui, li sigui més econòmic a l’Administració pagar a un treballador de manera extraordinària que no pas de manera ordinària.

En aquest sentit la nova Directora de Serveis s’ha compromès a realitzar aquest estudi i donar-nos resposta, reconeixent els extrems denunciats per la nostra organització sindical.

 1. Unificació de la bossa lineal amb la bossa de coeficient.

La nostra organització sindical ha tornat a denunciar la necessitat de complir el Decret 146/1996 sobre jornada i horari en relació a la gran quantitat d’efectius que tenen un volum elevadíssim d’hores acumulades (alguns més de 3000). Reclamem “finiquitar” aquesta situació i regularitzar-la pagant-les si s’escau.

Així mateix, SAP-FEPOL ha tornat a portar al consell, la necessitat d’eliminar la bossa de coeficient d’hores acumulades dels membres del cos de mossos d’esquadra. A dia d’avui és lamentable que als efectius, per poder gaudir d’un dia de festa en cap de setmana o festiu, se’ls apliquin coeficient reductors si volen gaudir-lo de la bossa de coeficient.

Recordem que el coeficient es genera quan es trenca extraordinàriament la conciliació de la vida familiar amb la laboral i per tant no té sentit, aplicar coeficients reductors sobre aquesta bossa, en funció del dia que es vol gaudir de festa.

Per tant reclamem la modificació del Decret 146/1996 aprofitant la propera llei de mesures que acompanyaran a la de pressupostos de la Generalitat.

 1. Situació insostenible a la Brigada Mòbil, a les ARRO i als GEI.

SAP-FEPOL ha denunciat la sobrecàrrega que pateixen els efectius d’ordre públic del cos de mossos d’esquadra. Cada vegada és més, l’exigència que se’ls reclama en l’exercici de les seves funcions.

Mentre que ARRO han de realitzar serveis que pertocarien a serveis centrals, a la BRIMO se la destina a fer serveis purament d’àmbit regional. L’exemple seria el servei que s’ha de realitzar a Lloret de Mar i Salou, efectius dels quals se’ls feia plegar a les 07:00 hores del matí amb tot el viatge de tornada.

Així mateix hem denunciat l’acumulació d’hores dels efectiu dels GEI, alguns dels quals comencen a acumular una quantitat indecent d’hores.

Des de la Prefectura són conscients de la càrrega de treball que venen suportant aquests efectius i, amb l’avançament de l’hora de finalització del servei de Salou (a les 05:00 hores de dilluns a dijous) i amb les noves incorporacions als GEI es disminuirà la càrrega.

Des del SAP-FEPOL recordem que hi ha una comissió de treball oberta per ARRO que des de principis de maig no s’ha tornat a reunir i per tant, ja vindria essent el moment de tornar-la a convocar.

 1. Reduccions de jornada per tenir cura d’un fill.

Des de la nostra organització sindical hem reclamat que es respectin aquelles sol·licituds de reduccions de jornada per tenir cura d’un fill en aquells casos en què, efectius policials i comissaria, arriben a un acord. A l’efecte denunciem, la poca mà esquerra d’alguns serveis d’administració que no té en compte, que el sistema de gaudiment pactat es beneficiós per ambdues parts.

 1. Pla de Carrera Professional per a les Unitats de Seguretat Ciutadana.

Tal i com ja es va portar en les darreres sessions del Consell de la Policia, SAP-FEPOL ha reivindicat la necessitat de tornar a convocar les reunions per continuar negociant el PCP per a USC. Considerem que no és necessari (per poder negociar) el vistiplau de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal. Recordem que el PCP es va acordar amb les organitzacions sindicals l’any 2015 i per tant, el vistiplau ja està implícit en aquella signatura.

La SGRH ha pres el compromís de reclamar al Departament d’Economia poder reiniciar dites negociacions.

 1. Pagament deute que el Departament d’Interior acumula amb els seus treballadors.

Després que el 27 de juny, SAP-FEPOL denunciés davant l’opinió pública el deute que la Generalitat de Catalunya acumulava amb els membres del cos de mossos d’esquadra, avui la nostra organització ho ha denunciat davant del Consell de la Policia.

Tal i com féssim davant dels mitjans de comunicació, SAP-FEPOL ha traslladat al Conseller d’Interior el deute (més de 7M d’euros) que l’Administració acumula amb els seus treballadors i treballadores per feines, algunes de les quals farà gairebé un any que es van realitzar (ÀGORA, eleccions, compensació per treballar 12 hores en cap de setmana, etc.)

La SGRH ha manifestat que en relació a ÀGORA encara no poden saber quan es pagarà. En relació a la compensació per treballar 12 hores en cap de setmana ens han manifestat que abans de finalitzar el juliol es pagaran les compensacions d’agost, setembre i octubre. Així mateix s’intentaran pagar les dels mesos de novembre, desembre i gener, les quals en cas de no pagar-se ara, es pagarien al setembre.

Des del SAP-FEPOL hem mostrat la nostra decepció en aquesta qüestió ja que, malgrat el respecte que hem mostrat per la situació del país, sempre hem topat amb un incompliment rere l’altre per part de l’Administració.

En aquest sentit, la Directora de Serveis i el propi Conseller han manifestat  que és objectiu prioritari del Departament pagar totes les qüestions endarrerides, essent l’ÀGORA i la compensació per treballar 12 hores, dues d’elles.

 1. Jubilació anticipada.

Tal i com féssim en el darrer Consell de la Policia, SAP-FEPOL ha tornat a reivindicar una de les principals necessitats del cos. La jubilació anticipada! A l’efecte hem recordat que el nostre col·lectiu està en fase d’estudi des del 2012. Un estudi que ni el propi Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior va ser capaç de localitzar mentre va estar al càrrec del Departament.

El Secretari General d’Interior ha pres el compromís d’avançar en aquesta qüestió per tal que sigui una realitat tal i com ho està essent en altres cossos policials.

 1. Conflicte col·lectiu i negociació col·lectiva.

Des d’algunes organitzacions sindicals s’ha denunciat la manca de negociació col·lectiva que diuen pateix el cos. A l’efecte s’ha proposat tornar a votar, la mateixa qüestió que es va votar en el darrer Consell de la Policia celebrat en data de 10 d’abril i que es va perdre, tot i el vot favorable de la nostra organització.

Des del SAP-FEPOL lamentem el circ que alguns pretenen muntar en el màxim òrgan de representació del cos de mossos d’esquadra i sobre aquesta qüestió farem un comunicat específic.

 1. Canvi d’uniformitat.

Després que ens fos presentada la nova uniformitat i previ a l’aplicació de l’article 155, semblava que el canvi d’uniformitat del cos de mossos d’esquadra era imminent. Restablert el Departament d’Interior, SAP-FEPOL ha preguntat per aquesta qüestió.

A l’efecte, la Prefectura ens ha manifestat que s’està valorant l’opció d’anar implantant la nova uniformitat de manera gradual i per etapes. És a dir, anar dotant a tot el col·lectiu de determinades peces de la nova uniformitat, fins assolir el canvi total de la mateixa.

En relació al pressupost, se’ns ha manifestat que no serà possible afrontar-lo en un sol exercici i que hores d’ara es valora la possibilitat d’assumir tota la despesa en tres exercicis (2019, 2020 i 2021).

 1. Fundació del cos de mossos d’esquadra.

Igual que amb la nova uniformitat, la Fundació del cos de mossos d’esquadra és una qüestió prioritària per a la nostra organització sindical que cal impulsar en aquesta legislatura. A l’efecte, la Comissaria de Relacions Institucionals ens ha manifestat que es continua intentant revalidar les fons de finançament.

 1. Previsió de modificació de la regulació de tatuatges.

Se’ns informa que actualment hi ha una proposta d’instrucció la qual està pendent d’iniciar els seus tràmits

 1. Revisió del sistema de vigilància del Centre Penitenciari Mas Enric.

SAP-FEPOL ha denunciat el fet que a dia d’avui, els efectius hagin d’assumir una tasca que li pertoca als treballadors i treballadores de l’empresa privada encarregada del sistema de vigilància del centre penitenciari.

Denunciem el fet que els mossos i les mosses d’esquadra hagin de fer les rondes perimetrals fent saltar manualment els dispositius de seguretat que ha instal·lat l’empresa guanyadora del concurs de licitació, ja que hauria de ser aquesta mateixa l’encarregada d’aquestes tasques.

Des de la Prefectura ens manifesten que aquesta és una tasca que a més de fer-se a Mas Enric es farà en la resta de Centres Penitenciaris de Catalunya i que, en cap cas es pretén que els mossos revisin els sistemes d’alarmes, sinó que simplement comprovin (un cop a la setmana) que funcionen correctament.

 1. Regulació dels dispositius especials.

Tal i com venim reclamant des del primer Consell de la Policia celebrat després dels atemptats del 17-A, els membres del cos de mossos d’esquadra han de saber sota quines condicions treballen quan els activen en fets fets com CRONOS o ÀGORA.

SAP-FEPOL ha denunciat la necessitat de tenir un fons de contingència en previsió que s’hagi de tornar a activar la totalitat de la plantilla (cosa que pot tornar a passar). Justifiquem aquesta demanda en el fet que, gairebé un any després l’ÀGORA encara no s’ha cobrat.

Sobre aquest punt hem recordat l’incompliment flagrant de l’Administració en relació a l’article 18.3 del Decret 138/2008, de 8 de juliol, sobre indemnitzacions per raó de servei: “Els òrgans competents per al pagament d’aquestes indemnitzacions hauran de preveure l’existència de fins necessària, amb al finalitat que el pagament d’aquestes indemnitzacions siguin immediat o anterior al de les despeses realitzades”.

El mateix hem denunciat en relació a les dietes que els efectius policials generem en l’exercici de les  nostres funcions, algunes de les quals un any després encara estan pendents de ser cobrades.

 1. Modificació de la instrucció 9/2006 sobre formació dels funcionaris del CME.

CAT ha demanat la modificació de la instrucció 9/2006 reclamant que no es citi per fer formació a cap membre del cos en dilluns després de setmana llarga.

L’Administració ha manifestat que ha estudiat aquesta proposta, la qual ha recordat que va néixer d’una demanda sindical per satisfer a aquells efectius que vivien molt lluny del seu lloc de treball i se’ls feia venir el dimecres en setmana de festa.

La proposta en qüestió és planificar festa el cap de setmana abans de la jornada de formació, anant les hores no treballades a la bossa corresponent. Ens presentaran la proposta.

 1. Torn obert de paraula.

SAP-FEPOL ha reclamat al Conseller d’Interior que impulsi el debat necessari que permeti instaurar el model de seguretat publica de Catalunya.

Aquest ha estat el resum d’un llarg Consell de la Policia. La propera sessió ordinària està prevista per al proper 17 de setembre del 2018. Per a més informació us podeu posar en contacte amb la nostra xarxa de delegats i delegades.

Número de comunicat:
C-109/2018
Data: 
16/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend