SAP-FEPOL resol l’incompliment de temperatura a l’ABP Mollet

Després de les denúncies reiterades, tant a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos, com a la Direcció General de la Policia i a la Inspecció de la Seguretat Social, SAP-FEPOL ha provocat que es solucionin els problemes de temperatura a l'ABP de Mollet del Vallès.

Mollet, 19 de juliol del 2018.-

En data de 30 de maig, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va presentar denúncia davant la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral (escrit amb número de registre 0261/4070/2018) per les altes temperatures que els efectius policials de la comissaria de Mollet del Vallès estaven suportant. En l’escrit s’especificaven les deficiències tèrmiques causades per uns equips de refrigeració en mal estat, un disseny inapropiat de l’edifici i una possible manca d’aïllament.

De l’escrit presentat, la Direcció de Serveis del Departament d’Interior en data de 8 de juny del 2018 ens va donar resposta, en la qual se’ns manifestava que els extrems denunciats havien estat comunicat a la Direcció General de la Policia per a què els resolgués.

Vist que l’estiu se’ns tirava a sobre i que les condicions de treball no respectaven la normativa, SAP-FEPOL va presentar denúncia a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social en data de 12 de juny del 2018 (escrit amb número de registre 0630E-2082-2018).

Un cop presentada la denúncia a Inspecció de Treball, la Direcció General de la Policia en data del 26 de juny ens ha donat la raó. Per escrit, la DGP ha reconegut (com no podria ser d’una altra manera), el deficient funcionament de la instal·lació de l’aire condicionat, el dubtós disseny dels tancaments o finestres i el possible mal aïllament de l’edifici.

Doncs bé! Davant la perseverança i bona feina feta pels delegats de salut i seguretat laboral del SAP-FEPOL, la nostra organització ha aconseguit que a dia d’avui es garanteixin les condicions mínimes que estableix el Reial Decret, el qual obliga a l’Administració a garantir que les temperatures sempre estiguin entre els 17 i 27 ºC, amb humitats entre el 30 i el 70%.

Des de la nostra organització sindical volem remarcar que han estat necessàries infinitat de trucades als diferents responsables, tant del Departament com de la pròpia Regió Policial Metropolitana Nord, exigint que es fes efectiva les nostres demandes i es complís amb la normativa vigent.

Per tant, des del SAP-FEPOL ens congratulem que les condicions de treball s’hagin millorat. Ara, no ho dubteu! Continuarem estant amatents a qualsevol nou incompliment de les condicions laborals, per presentar noves denúncies si calen també davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, amb l’únic objectiu d’obligar a l’Administració a complir la normativa vigent. La nostra organització sindical continuarà treballant per garantir els vostres drets laborals.

ENLLAÇ A PDF DE LA RESPOSTA: clica per descarregar

Número de comunicat:
C-112/2018
Data: 
19/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend