SAP-FEPOL recorda a tots els membres del cos, la necessitat de demanar els ap’s per escrit per l’ATRI!

Tal i com ja hem fet en altres ocasions, la nostra organització sindical torna a recordar al col·lectiu la necessitat de demanar els permisos d'assumptes personals per escrit a través del portal ATRI. La denegació dels ap's és constant dins del cos com a conseqüència de la manca d'efectius.

Divendres, 27 de juliol del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL),dins la seva campanya sindical #sotamínims, amb la qual denunciem la manca d’efectius que pateix el cos de mossos d’esquadra, està denunciant els efectes que aquest fet està provocant sobre els efectius policials.

Un d’aquests efectes és l’excessiva càrrega de treball que hem d’assumir els policies i les policies d’aquest país. I una segona és la ja sobradament denunciada denegació de permisos per assumptes personals.

La manca generalitzada d’efectius que pateix el cos està provocant que a dia d’avui, ni tant sols els membres del cos de mossos d’esquadra, en alguns casos s’atreveixin a demanar un permís per assumptes personals. I els pocs que s’atreveixen tenen moltes possibilitats que li sigui denegat.

És per això que des de la nostra organització sindical hem denunciat aquesta qüestió en repetides ocasions i aquest és el motiu pel qual s’ha aconseguit prorrogar la possibilitat de gaudir els AP’s de l’any 2017, fins el proper 9 d’agost.

No es pot supeditar el gaudiment dels drets laborals a la manca d’efectius i per tant a la conveniència de l’Administració, tal i com així han determinat sentències judicials que els nostres serveis jurídics han guanyat.

Per tant, des de la nostra organització sindical insistim! Cal que els permisos per assumptes personals es demanin SEMPRE PER ESCRIT a través del portal ATRI i que la seva denegació sigui comunicada també per escrit.

No pregunteu primer al vostre superior si podeu gaudir o no, el dia que necessiteu i si el podreu gaudir si el sol·liciteu, el permís per assumptes personals. És un permís al qual teniu dret a gaudir. Per tant, presenteu la sol·licitud i espereu a que us sigui contestada. En cas de denegació reiterada poseu-vos en contacte amb el delegat del SAP-FEPOL de la vostra Regió Policial.

El permís per assumptes personals és un dret! No és un favor que us donen si us permeten gaudir-lo! Demana’l quan el necessitis i que sigui per escrit que te’l deneguin

Número de comunicat:
C-120/2018
Data: 
27/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend