Informació en el pagament d’algunes jornades de treball en horari nocturn

L'Administració ens ha donat resposta sobre l'escrit presentat en relació al pagament pendent d'algunes jornades treballades en torn de nit.

Barcelona, 31 de juliol del 2018.-

En data de 28 de maig del 2018, en escrit amb número de registre 0261/4072/2018, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)denunciava el no pagament d’algunes jornades de treball realitzades per algunes efectius del cos de mossos d’esquadra.

Concretament denunciàvem que, malgrat haver treballat jornades en horari nocturn, algunes d’elles de feia aproximadament un any, encara no les havien cobrat, com per exemple les treballades del 10 al 16 de juliol del 2017, del 9 al 15 d’octubre del 2017 o del 12 al 18 de març del 2018.

Així mateix, denunciàvem que aquests efectius en reclamar el motiu pel qual no se’ls havien abonat aquestes nocturnitats, l’Administració no els hi havia sabut donar un motiu aparent. És per això que en el nostre escrit, la nostra organització sindical denunciava aquesta situació.

Doncs bé! Avui 31 de juliol, l’Administració ens ha donat resposta a l’escrit presentat, contingut de la qual traslladem a tot el col·lectiu.

  • La nocturnitat compresa entre les jornades dels dies 10/07/2017 i 16/07/2017 i la nocturnitat compresa entre les jornades dels dies 10/10/2017 i 15/10/2017 es pagarà a la nòmina del proper mes d’agost.
  • En la mateixa nòmina del mes d’agost també s’han carregat reculls de nocturnitat endarrerides de l’any 2017 a excepció de les efectuades durant el període AGORA (octubre del 2017).
  • Quedarà pendent també de pagar la nocturnitat per les jornades compreses entre els 12 i el 18 de març del 2018, la qual es pagarà quan es faci un recull de la nocturnitat endarrerida d’aquest 2018.

Des del SAP-FEPOL, tal i com així ho  vam fer en el darrer Consell de la Policia, reclamem i exigim a l’Administració que realitzi el pagament de totes les indemnitzacions generades per raó de servei de manera immediata, tal i com així estableix el Decret 138/2008.

Per últim, la nostra organització sindical resta a disposició de tots els nostres afiliats i de totes les nostres afiliades per qualsevol aclariment que necessiteu.

Número de comunicat:
C-123/2018
Data: 
31/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend