Els efectius policials de Salou han de suportar temperatures extremes a l’interior dels vestidors

La Comissaria de Salou es suma a la llarga llista de dependències policials on, en els seus vestidors, no es garanteixen unes condicions òptimes. A l'efecte, des de la nostra organització sindical hem instat a l'Administració (a l'igual que ja ho féssim l'any passat) a millorar les condicions tèrmiques.

Salou, 8 d’agost del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), el mes de setembre del 2017 va instar al Servei d’Administració de la Regió Policial del Camp de Tarragona a solucionar el problema de les altes temperatures que hi havia a l’interior dels vestidors de la Comissaria de Districte de Salou. Aquests vestidors, dissenyats per mantenir un estalvi energètic, amb uns grans finestrals que van de costat a costat, tenen la finalitat de proporcionar llum natural. Però el cert és que aquest disseny i aquesta finalitat, no pot estar renyida amb el dret que es garanteixin les condicions de salut laboral.

Però malauradament, si des del SAP-FEPOLhem de tornar a fer un escrit, és perquè enguany la situació, no només no ha millorat, sinó que ans el contrari ha empitjorat. Des de la nostra organització sindical hem de denunciar novament que la temperatura a l’interior dels vestidors és insuportable. Temperatures superiors als 30ºC amb humitats de prop d’un 70% són les condicions sota les quals les nostres companyes i els nostres companys han d’iniciar i finalitzar el torn. Condicions que contradiuen el que determina la normativa vigent sobre disposicions mínimes en els llocs de treball que estableix el Reial decret 486/1997 de 14 d’abril.

Unes condicions que al no garantir-se afecten molt seriosament en l’estat anímic i laboral de tots els efectius que estan destinats en aquesta comissaria. A l’efecte, els delegats de la nostra organització sindical, en les darreres setmanes han recollit les dades sobre la temperatura que hi ha a l’interior dels vestidors, mitjana de la qual es situa en els 32ºC amb prop d’un 70% d’humitat.

Des de la nostra organització sindical hem d’insistir en el fet que és obligació de l’empresari (en el nostre cas l’Administració) “adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors o, si això no és possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim

Tal i com recull la pròpia pàgina web de la Generalitat de Catalunya (treball.gencat.cat) en relació a les temperatures i humitat en els llocs de treball “les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. Cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre”.

Les condicions especificades i d’obligat compliment no es respecten en els vestidors de la Comissaria de Districte de Salou. Uns vestidors que, segons la mateixa pàgina web, s’entén per lloc de treball “qualsevol àrea del centre de treball, edificada, o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual pugui  accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball”.

Per tant, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)instem a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior que garanteixi les condicions mínimes de treball a l’interior dels vestidors de la Comissaria de Districte de Salou.

ENLLAÇ PER VEURE L’ESCRIT PRESENTAT: clica per descarregar

Data: 
08/08/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend