El Govern aprova destinar 9,2 milions d’euros al POE-Antiterorista

SAP-FEPOL valora positivament aquesta qüestió. No obstant demana al Govern el mateix esforç per fer front a la manca d'efectius que té el cos de mossos d'esquadra #sotamínims.

Barcelona, 14 d’agost del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha tingut coneixement que el Govern de la Generalitat ha aprovat destinar prop de 9,2 milions d’euros per fer front a la lluita contra el terrorisme dins del marc del Pla Operatiu Especial.

A l’efecte, en data del 26 de juny del 2018 s’ha publicat l’Acord de Govern pel qual s’ha aprovat la transferència de crèdits entre els diferents conceptes pressupostaris del capítol 5 de la secció pressupostària Fons de contingència, als capítols 1, 2 i 6 del Departament d’Interior, del pressupost del 2017 prorrogat per al 2018.

En concret els prop de 9,2 milions d’euros es destinaran a reforçar i millorar l’operativitat del cos de mossos d’esquadra i especialment de les unitats especialitzades d’informació i d’investigació.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) valorem posivitament aquesta decisió. No obstant cal continuar implementant esforços en matèria econòmica i especialment per fer front a la manca d’efectius que té des de fa temps al cos de mossos d’esquadra #sotamínims.

Tant les Unitats de Seguretat Ciutadana, com la de Trànsit són unitats molt desgastades per la manca d’efectius i que per tant cal reforçar, amb l’aprovació de bosses d’hores estructurals les quals han de servir per reduir les greus conseqüències que la manca d’efectius té sobre els seus efectius i sobre la seva conciliació de la vida familiar amb la laboral.

Número de comunicat:
C-131/2018
Data: 
14/08/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend