Comissió de material de la CSSL de 5 de setembre

En data de 5 de setembre de 2018 ha tingut lloc la darrera reunió de la Comissió de Material del cos de mossos d'esquadra. En aquesta Comissió s'hi han tractat qüestions relatives a vehicles, guants, nova uniformitat, audiovisuals, material per a les unitats de paisà i seguretat de les comissaries.

Bcn, 12 de setembre del 2018.-

En data de 5 de setembre s’ha reunit la Subcomissió de Material la qual depèn del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del cos de mossos d’esquadra. A continuació us resumim els punts que s’hi han tractat.

  1. Guants de motorista.

Tal i com va denunciar SAP-FEPOLdavant la Inspecció de Treball, la nova adjudicació de guants de motorista professional dels efectius del CME (trànsit i GRM de la RPMB) seguiran la normativa UNE EN 13594:2015.

ATENCIÓ: USPAC en el seu comunicat (suposem que per desconeixement o per error) ha indicat que aquests guants seguiran la mateixa “normativa de seguretat que compleixen els guants que es fan servir en competicions esportives. No! A veure no estem en competicions esportives, sinó amb el treball de professionals i per tant les característiques han de ser diferents. Els nostres guants disposaran dels elements de protecció que SAP-FEPOL va denunciar davant la Inspecció de Treball (UNE EN 13594:2015), així com també de zones reflectants a la zona del canell.

  1. Vehicles policials i elements de protecció de trànsit.

S’incorporen elements d’alta visibilitat en els vehicles de l’especialitat de trànsit. S’està estudiant la substitució del SEAT LEON (PENTAX) per un vehicle més elevat, com per exemple un SEAT ALHAMBRA.

Des del SAP-FEPOL considerem que un vehicle més elevat facilita l’ergonomia a l’hora de la conducció, ja que actualment els vehicles baixos suposa adoptar postures forçades, que sumades al temps de conducció provoquen l’aparició de malalties relacionades amb el lloc de treball.

En relació a les furgonetes de trànsit, a dia d’avui s’està estudiant models de les marques MERCEDES, FORD o IVECO.

En quan als cascs de motoristes professionals, a l’igual que es farà amb els vehicles de trànsit, s’introduiran elements de color groc per facilitar l’alta visibilitat.

Se’ns ha manifestat que també es modificarà la retolació dels vehicles, passant de la pintura actual, a la utilització de vinils.

Per últim sobre vehicles, hi haurà un nou model de rènting de motocicletes que donarà una vida útil de cinc anys. La idea és assolir un parc mòbil de dues-centes (200) motocicletes per anar renovant entre 40 – 50 cada any.

El proper rènting està pendent de pressupostos.

  1. Unitats d’Investigació.

Des del SAP-FEPOL hem tornat a reclamar la necessitat de dotar a aquests efectius de fundes exteriors per a les armilles, ja que són nombroses les vegades que, per la manca d’efectius que ens té #sotamínims, han de posar-se l’uniforme i fer tasques de seguretat ciutadana.

A dia d’avui s’estan repartint a tots els efectius d’investigació unes gorres tècniques de la marca BUFF. En quan a les jaquetes el concurs de licitació ja està adjudicat i el seu lliurament es preveu relativament aviat.

Des del SAP-FEPOL insistim en què és necessària, més que una jaqueta, una armilla tècnica.

  1. Guants antitall.

Ja està previst un nou model de guants i seran més de sis mil (6.000) els que es compraran en una primera fase. Aquests nous guants preveuran el possible contacte de líquids amb la pell.

  1. Canvi d’uniformitat.

Se’ns ha comunicat que, durant el primer trimestre de l’any 2020 s’iniciarà el canvi d’uniformitat. La intenció és fer un primer lliurament de roba d’hivern (febrer) i després el mateix amb la d’estiu (maig/juny).

Per als efectius de trànsit està prevista una gorra operativa tipus de beisbol, la qual SAP-FEPOL vol per a tots els efectius del cos. Els efectius de seguretat ciutadana també pateixen les mateixes inclemències meteorològiques (pluja i enlluernament) que els de trànsit.

En relació a la camisa s’han substituït els botons blancs per negres i es continua treballant per millorar la transpiració de la peça i evitar males olors.

  1. Audiovisuals

Després que SAP-FEPOL hagi denunciat l’estat de les càmeres es farà un plec per comprar càmeres de vídeo i foto per a totes aquelles unitats que les utilitzen operativament.

  1. Caçadores per ARRO i per BRIMO.

Fins el moment s’ha lliurat un model de caçadora a la BRIMO per a testar-la i el resultat ha estat positiu. Aquesta serà una peça ignífuga tant per la part exterior com per la interior.

ATENCIÓ: USPAC en el seu comunicat ha afirmat que “en breu es repartiran les jaquetes d’ARRO i BRIMO”. No! Nou error! Error que produeix desinformació. Si us plau! Ni tant sols s’ha fet la licitació d’aquesta compra de caçadores (gestió imprescindible que qualsevol delegat sindical hauria de saber) . Per tant el seu lliurament NO SERÀ IMMEDIAT.

  1. Seguretat a les comissaries

SAP-FEPOL insta a l’Administració a incrementar les mesures de seguretat a totes les comissaries de mossos, alguna de les quals (tal i com hem denunciat per escrit en nombroses ocasions) tenen greus mancances. A l’efecte considerem imprescindible una Comissió de Seguretat, aspecte que portarem al proper Consell de la Policia.

I per cert! Companys d’USPAC. Tal i com passa amb els dos errors de comunicació que heu comès en el vostre comunicat, torneu a faltar a la veritat. No passa pel cap de ningú, que els delegats del SAP-FEPOL afirmessin una absurditat com la que dieu en el vostre comunicat sobre “no hi ha cap mosso que es quedi sol a les comissaries en torn de nit”. I no és veritat perquè aquesta és una qüestió àmpliament denunciada per nosaltres dins la campanya #sotamínims. Us convidem, que a més de deixar de buscar més confrontació en els vostres comunicats, us llegiu tots els nostres escrits.

Aquests han estat els punts tractats en la Comissió de Material del CSSL. Per cert! Companys d’USPAC. Si teniu l’oportunitat de participar en aquesta Comissió és perquè la Inspecció de Treball de la Seguretat Social (com a conseqüència d’una denúncia presentada per SAP-FEPOL) ha obligat al Departament d’Interior a realitzar-la i garantir així, el dret que tenen els sindicats a poder participar en la compra i adquisició de material del col·lectiu que representem.

Número de comunicat:
C-138/2019
Data: 
12/09/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend