En resposta al conflicte col·lectiu presentat per USPAC al proper Consell de la Policia

En resposta al mail que ens ha adreçat USPAC per votar favorablement a un dels seus punts proposats en el Consell de la Policia del dia 17 de setembre, SAP-FEPOL dóna resposta a dita petició.

Barclona, 13 de setembre del 2018.-

Davant del document proposta de conflicte col·lectiu presentat per la USPAC, la qual té intenció de dur-la a votació en el proper Consell de la Policia, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem fer les següents apreciacions:

  • En la reunió mantinguda amb el col·lectiu mosS.O.S de data 30 d’agost es va acordar conjuntament presentar en el proper Consell de la Policia, un punt amb el títol “Conflicte col·lectiu del cos de mossos d’esquadra”. Un punt amb una explicació molt general, amb l’única intenció que la situació actual del cos, fos tractada en el Consell de la Policia. No entenem per tant, que USPAC d’inici, lluny de fer allò acordat hagi presentat un punt que contradiu totalment el que es va acordar.

  • Per altra banda, USPAC només ens ha fet arribar un resum de les seves pretensions(segons ens informa en el seu e-mail) i no ha aportat el document en la seva totalitat. Així mateix, a més de desconèixerl’abast del que realment demanen que recolzem, dins d’aquest resum es barregen temes que es tracten com a conflicte col·lectiu, amb d’altres que es passen com a mocions i propostes, essent un d’aquestes la derogació dels acords signats pel propi SAP-FEPOL! És a dir, USPAC pretén que votem en contra dels nostres propis actes.

  • Dit això, deduïm que la USPAC no té cap intenció que la seva proposta tiri endavant, ja que aquesta manera d’actuar provoca que els sis (6) vots que pot facilitar SAP-FEPOL no surtin favorables. Amb quina intenció? Vistos els darrers comunicats d’USPAC (98/2018 i 99/2018) interpretem que possiblement el que busca és alimentar la lluita sindical i no acostar postures per unificar voluntats.

És per això que des del SAP-FEPOL convidem a USPAC en primer lloc enviar-nos el document en la seva totalitat, així com també a consensuar-lo amb la resta d’organitzacions sindicals i a modificar-lo abans de presentar-lo el dia 17 al Consell de la Policia. Altrament el vot dels Consellers i Conselleres del SAP-FEPOL serà negatiu al haver quedat contrastat quin és realment l’objectiu d’USPAC.

Número de comunicat:
C-139/2018
Data: 
13/09/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend