Consell de la Policia de 17 de setembre del 2018

Avui ha tingut lloc la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra, un consell on el nostre col·lectiu s’ha concentrat des de les 08:00 hores a les portes del Departament d’Interior. A continuació us fem un resum dels...

Avui ha tingut lloc la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra, un consell on el nostre col·lectiu s’ha concentrat des de les 08:00 hores a les portes del Departament d’Interior.

A continuació us fem un resum dels punts tractats en el dia d’avui.

 • Estat de les convocatòries.

Les bases de la convocatòria del concurs general (fins a sotsinspector) ja estan validades i es publicaran en les properes dues o tres setmanes.

Abans de finalitzar l’any es publicaran els concursos d’ARRO i Trànsit. Sobre aquests processos, si les condicions econòmiques ho permeten es publicaran amb un increment de places. En cas contrari es faria un concurs de mobilitat.

En relació al concurs d’investigació queda previst per al proper 2019.

 • Mesa General de la Funció Pública.

Demà, 18 de setembre està prevista una nova reunió en la qual es convoca amb dos punts en l’ordre del dia, l’increment retributiu aprovat a nivell estatal aquest mateix 2018 i el pagament de les retribucions a partir del primer dia en casos d’incapacitat temporals.

En relació a la possibilitat que els mossos tinguem dret a participar en aquesta Mesa, des del SAP-FEPOL hem reivindicat que, en cas de no poder tenir-la, es creï una mesa de negociació amb els representants de els Departaments que estan presents a la Mesa General.

 • Canvi de quadrant horari per a trànsit.

El grup de treball que ha negociat aquesta qüestió està molt avançat i continua la previsió que, de cares a l’inici de l’any policial, es pugui dur a terme.

 • Regulació de la figura de coordinador d’OAC.

Des del SAP-FEPOL, pel volum i càrrega de feina, així com també per la seva responsabilitat hem reclamat el reconeixement de la figura del coordinador d’OAC. Hores d’ara Prefectura no veu aquesta necessitat. Per tant haurem de lluitar el seu reconeixement per la via judicial.

 • Revisió dels llocs de treball de Cap de Torn.

Per la manca de comandaments hi ha caporals que estan desenvolupant les tasques de Caps de Torn, per als quals s’està reconeixent, mitjançant la figura de l’encàrrec de funcions, un 16.2.

A l’efecte des del SAP-FEPOL hem recordat que, després de les sentències guanyades per la nostra organització, s’hauria de reconèixer un 18.1 i no un 16.2. Per tant el reconeixement actual no és suficient.

 • Revisió de les adaptacions dels llocs de treball dels funcionaris que realitzen el servei a les recepcions de les comissaries.

El Conseller d’Interior ha manifestat l’encàrrec d’una auditoria sobre la seguretat de les comissaries en general, dins de la qual hi estaria la qüestió del personal que realitza el servei de porta. Després dels fets de Cornellà ha reconegut la necessitat de revisar la situació actual i adoptar les mesures oportunes en funcions del resultat de l’auditoria.

 • Pla de Carrera Professional per a Seguretat Ciutadana.

La SGRH ha manifestat que ja es té l’autorització de la Comissió de Retribucions i Depeses de Personals i per tant es pot continuar treballant.

 • Unificació de la bossa d’hores lineals amb la bossa d’hores per coeficient.

Des del SAP-FEPOL tornem a reclamar, tal i com ho portem fent de manera insistent des del 2016 la necessitat d’unificar les dues bosses d’hores (coeficient i lineal). A l’efecte denunciem que per gaudir dels permisos de la bossa de coeficient en dies festius o caps de setmana s’origini un coeficient reductor.

Per tant hem tornat a reclamar que es modifiqui la normativa per tal que aquestes dues bosses d’hores quedin tant sols en la bossa d’hores lineal.

 • Actualització de l’import de l’hora extraordinària.

Després del compromís pres en l’anterior Consell de la Policia, l’Administració ens ha manifestat que a dia d’avui es treballa en un pla per incrementar el preu de l’hora extraordinària i actualitzar-lo amb preu/hora del treball ordinari.

 • Pagament acord de 2008 sobre equiparació retributiva amb bombers.

En compliment de l’Acord del 2017, el Departament d’Interior ha demanat al d’Economia que inclogui en els propers pressupostos, la partida necessària que permeti pagar el darrer tram d’equiparació signat l’any 2008 i suspès l’any 2010.

 • Compensacions del dispositiu ÀGORA i pagament de la compensació de 8 euros per treballar en cap de setmana.

En relació al pagament de la compensació de 8 euros, a dia d’avui s’han pagat les originades fins el mes de gener de 2018 i està previst que, abans d’acabar l’any es pagui aquest segon semestre. Un cop posats al dia, la intenció de la SGRH és pagar les compensacions de manera trimestral (4 pagaments l’any).

Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya es pagaran el mes d’octubre.

El dispositiu ÀGORA es pagarà el proper mes de novembre, ja que abans de fer-ho es vol repassar les hores imputades i evitar qualsevol error.

En relació a la compensació de cap de setmana, des del SAP-FEPOL hem tornat a reclamar que per als efectius d’ARRO es paguin totes les jornades de 12 hores, ja que per qüestions operatives s’ha decidit que el seu cap de setmana sigui els divendres i dissabtes.

 • Funda d’armilla per a les Unitats d’Investigació.

La Prefectura ens informa que a dia d’avui no està previst lliurar una funda d’armilla per a les Unitats d’Investigació i en cas que els efectius l’hagin de dur per fora, ho poden fer sense aquesta peça ja que la seguretat no es veu afectada.

No obstant se’ns ha manifestat que a dia d’avui s’està treballant per dotar a aquests mateixos efectius d’una armilla tàctica que els identifiqui com a agents de policia. Per últim se’ns informa que la jaqueta ja està en fabricació.

Des del SAP-FEPOL hem reclamat que les organitzacions sindicals puguem participar en el procés d’estudi i compra d’aquestes peces.

 • Ús del tapaboques a la BRIMO i l’ARRO.

SAP-FEPOL ha portat a aquesta sessió del Consell, els incidents ocorreguts en la manifestació de 23 de juliol, on un dels Comandaments de la Brigada Mòbil va donar l’ordre expressa de no utilitzar el tapaboques, malgrat que en la manifestació que es tenia al davant s’havien reconegut alguns membres del col·lectiu “okupa”.

Així mateix hem denunciat les explicacions que al dia següent es van donar als agents, tancant el tema per part del comandament amb un “Esto es la BRIMO y a quién no le guste que se vaya a una OAC”.

SAP-FEPOL ha tornat a reclamar que es deixi a criteri del propi efectiu, la necessitat d’utilitzar o no, aquesta peça de roba per preservar la seva identitat.

Des de Prefectura es revisaran les situacions en què no s’han atès les demandes dels mossos per tapar-se la cara i si cal, revisaran el protocol.

 • Ús de les instal·lacions esportives del Complex Central.

No es considera oportú ampliar l’horari actual de gaudiment de les instal·lacions.

 • Jubilació anticipada.

En la darrera Junta de Seguretat es va poder parlar d’aquesta qüestió amb el propi Ministre de l’Interior. De moment no hi ha cap resposta concreta i tot continua com fins ara.

 • Reubicació ARRO RPM Sud.

És intenció de l’Administració reubicar les Unitats a la T1 de l’aeroport. A dia d’avui s’està negociant amb AENA.

 • Tancament dels sectors de trànsit.

L’Administració ha recordat la capacitat d’autoorganització i a dia d’avui continua amb el previst. Des del SAP-FEPOL hem tornat a denunciar per enèsima vegada que aquesta decisió, atempta clarament contra la qualitat del servei que ha d’oferir aquesta especialitat.

 • Regulació de tatuatges i nova instrucció sobre imatge corporativa.

No hi ha novetats respecte l’anterior consell. A l’efecte hi ha prevista la publicació d’una nova instrucció.

 • Modificació de la instrucció 9/2006 sobre formació dels funcionaris del CME.

Es tractarà aquesta qüestió en la propera comissió de treball.

 • Petició de revisió de condecoracions i felicitacions .

El Director General ha manifestat que aquest any s’ha incrementat un 100% l’atorgament de felicitacions i condecoracions. A l’efecte hi ha un total de 7800 felicitacions i 650 condecoracions.

Tot i que la proposta de felicitacions i condecoracions està força tancada, encara pot variar. A l’efecte des del SAP-FEPOL hem reclamat que sigui com sigui, les felicitacions i condecoracions que es donaran després del dia de les esquadres (26 d’octubre) es donin i es meritin abans que hi hagi qualsevol procés de convocatòria.

 • Petició de modificació del règim disciplinari.

Es torna a denunciar l’abús que es fa a dia d’avui de les informacions reservades i es reclama per tant una revisió exhaustiva d’aquest procediment.

 • Conflicte col·lectiu del cos de mossos d’esquadra.

Després de la defensa del dossier registrat avui s’ha acordat amb l’Administració iniciar reunions de manera imminent per fer front a les reclamacions del cos de mossos d’esquadra.

Dels 15 punts presentats hi ha uns punts que depenen directament departament d’Interior i es posarà solució imminentment. Així mateix, hi ha 3 punts on interior pot influir directament com són la jubilació, la manca d’efectius i  la possibilitat de crear una mesa de negociació específica

Hi ha altres temes on no te influència directa (pagues extres 2013 i 2014) però es proposa crear una comissió de treball per saber com es pot influir perquè es resolguin aquestes demandes.

 • Eleccions sindicals.

Segueixen el seu curs normal i està previst que s’iniciï el seu procés el proper mes d’abril.

Aquests han estat els punts més rellevants que han estat tractats en aquest Consell de la Policia. Si voleu ampliar les informacions podeu adreçar-vos als delegats i les delegades de la nostra organització.

Número de comunicat:
C-140/2018
Data: 
17/09/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend