Reunió Regional de la RPM Barcelona de 19 de setembre

En data de 19 de setembre ha tingut lloc la reunió regional de la RPMB. A continuació us resumim els aspectes més rellevants que s'han tractat amb els nous comandaments de la Regió.

Barcelona. 21 de setembre del 2018.-

A continuació us fem un resum dels punts que ds’han tractat a la reunió per part de la nostra organització sindical.

  • GRM (Guilles):

SAP-FEPOL: Com està a dia d’avui el seu reconeixement i adscripció a l’Àrea Regional de Recursos Operatius Barcelona? Recordem que vam realitzar un escrit el 2016 fent aquesta proposta, que ho hem defensat a dos consells de policia i que a dia d’avui ja estava força avançada a petició del cap de la ARRO de Barcelona.

RESPOSTA: Els informes que es van redactar s’han aturat. La Regió no és partidària que el GRM depengui de de la ARRO. Hem anomenat una per una les tasques que realitzen però des de la Regió es pensa que ha de fer-se una modificació de decret, i això depèn directament de Govern.

  • ACD Les Corts:

SAP-FEPOL: De cara a la sortida dels agents de la roda de custòdia el proper mes de febrer, hi ha previsió de com es cobrirà el servei? Es tindran en consideració les propostes fetes per la nostra organització sindical?

RESPOSTA: No es té encara coneixement de com es realitzaran els canvis, ni si afectarà el concurs general per la sortida dels agents que es troben actualment en l’ACD. Presentem la nostra proposta de realitzar un oferiment amb voluntaris al nou Cap de la Regió i amb uns incentius per a qui ocupi aquesta destinació (en forma d’horaris i mèrits pel concurs general. S’ha de valorar per part d’Administració la viabilitat.

SAP-FEPOL: S’ha realitzat algun avançament amb la problemàtica del lliurament dels medicaments als detinguts?

RESPOSTA: En data 13/07/2018 s’ha elaborat una proposta de protocol per tal de solucionar el problema del lliurament de medicaments; per la nostra part continuem amb els informes sobre riscos i salut laboral adreçats a inspecció de treball, ja que pensem que cal un servei d’infermeria les 24h.

  • Oficina OAC estació de Sants:

SAP-FEPOL: Les condicions per treballar a aquesta OAC no són les més idònies, tant per a la seguretat com per a la salut dels treballadors. Els propis agents que realitzen el torn a aquesta oficina han redactat notes informatives al respecte i els nostres tècnics de prevenció i salut laboral han denunciat per escrit els riscos laborals sobre les condicions de les dependències. Instem a que s’iniciïn els tràmits per tal de solucionar aquesta situació.

RESPOSTA: Ja s’han iniciat! Per part de la regió estan d’acord a realitzar les millores que pertoquin, l’edifici és d’ADIF. SAP-FEPOL ja ha denunciat a inspecció de treball amb els seus delegats tècnics, a l’espera de resposta del Departament de Treball i obligar així, a realitzar aquestes millores. Regió no volen perdre aquesta oficina per la seva situació estratègica, però volen que es realitzin les actuacions oportunes per garantir la seguretat dels mossos.

  • Seguretat a les Comissaries:

SAP-FEPOL: Preguntem especialment per l’accés des de la zona de recepció fins a les OAC i la peixera. Denunciem que no hi ha cap tipus de mecanisme físic a algunes de les ABP (Horta i Sant Andreu), per la qual cosa es pot accedir directament des de la sala d’espera fins als box d’OAC o a l’interior pròpia comissaria

RESPOSTA: Una de les portes de la sala d’espera de l’ABP d’Horta ja s’ha electrificat, abans de final d’any es col·locarà la reixa per impedir l’accés al pàrquing. Les portes de la sala d’espera de Sant Andreu es realitzarà l’electrificació en breu.

SAP-FEPOL: Sol·licitem novament la instal·lació, a l’ABP Eixample i de Ciutat Vella, de pantalles de protecció per als agents que realitzen la protecció a l’entrada i accés del pàrquing.

RESPOSTA: No es pot realitzar dita instal·lació. Manifesten que és inviable pel tipus d’infraestructura, aspectes tècnics i les característiques de la via. No estem d’acord ja que a l’ABP de Les Corts es va col·locar de forma provisional.

SAP-FEPOL: Tenim data d’obertura d’OAC plaça Catalunya? Aprofitant les obres de millora sol·licitem es tinguin en compte també les mesures de seguretat que hem esmentat en moltes ocasions, especialment la instal·lació d’una peixera.

RESPOSTA: La data prevista és l’any 2019. El retard és deu a les millores en seguretat que s’han de realitzar. S’instal·larà una peixera i s’electrificaran portes. També es retardarà la porta l’accés a les dependències per millorar la seguretat.

SAP-FEPOL: Necessitat de millora de la qualitat de les càmeres de vigilància dels edificis.

RESPOSTA: Durant aquest any es milloraran les càmeres de l’ABP Les Corts i ABP d’Horta, amb posterioritat ho faran la resta de les ABP de la regió de Barcelona.

  • Condecoracions i felicitacions:

Cada any hi ha dos moments inevitables de controvèrsia al col·lectiu: el PGA i les felicitacions (a causa de la seva subjectivitat). Aquest any en concret aquest malestar ha estat més important pels atemptats de Barcelona i Cambrils. La nostra organització ha presentat dos escrits a la SGRH, fent palès el compromís i la professionalitat que es va demostrar i sol·licitant un gest de reconeixement per part de l’Administració.

Sol·licitem informació de com s’ha portat a terme aquest lliurament a la RPMB, ja que tenim molts casos d’afectats per greuge comparatiu, els quals han redactat Notes Informatives i una unificació de criteris de com i quan notificar a cada ABP.

Des de la nostra organització ens congratulem per la darrera ampliació de condecoracions. 87 més de les que s’havien proposat en un primer moment, gràcies a les gestions realitzades pel SAP-FEPOL i les Notes Informatives redactades pels agents afectats.

S’han lliurat 89 medalles i una darrera ampliació de 87 més. Aquestes últimes es lliuraran al proper més d’abril. A l’efecte demanem que constin per poder meritar en aquest proper concurs general, també ho hem demanat al Consell de Policia i mitjançant escrit a la SGRH.

Així mateix hem denunciat que degut al topall que té cada ABP sobre felicitacions, quan un agent marxa d’una comissaria, es queda sense aquesta felicitació. Regió ha criticat aquest fet i s’ha compromès a comprovar aquestes informacions i a modificar-ho de cara l’any que ve perquè no es torni a repetir.

  • SRC:

Es troben al límit de poder donar sortida als serveis i incidents com a conseqüència de la manca d’efectius que els tenen #sotamínims. Demanem que es doti d’hores estructurals.

  • Ciutat de la Justícia (custòdia de menors):

SAP-FEPOL: Actualment hi ha dos caporals els quals realitzen servei de matí i tarda, es sol·licita una cobertura amb responsable de servei als torns de nit i cap de setmana.

RESPOSTA: La situació d’efectius és la que és i no hi ha més caporals disponibles; la prioritat de Regió és que el nombre màxim d’ agents possible realitzi tasques de seguretat ciutadana, per això es prioritzarà USC reacció.

  • ABP Horta:

SAP-FEPOL: Sol·licitem novament reforç al servei de porta. Un únic agent no pot garantir la seguretat a causa del excés de càrrega de feina (atenció al ciutadà, vigilància de càmeres, atenció telefònica, apertura de portes, etc.)

Així mateix hem denunciat la necessitat de traductor a recepció, ja que una part important dels usuaris són turistes d’altres països. Manifesten estar d’acord amb la nostra proposta i que valoraran segons estadístiques on és prioritària aquesta incorporació.

  • Manca de vehicles de paisà:

Sobre la manca de vehicles que afecta a tota la regió (Eixample és un dels casos més greus), responen que, concretament a Eixample, hi ha un vehicle de paisà que ha patit un accident i és sinistre total.

El sistema de rènting no recull que es canviï per un altre nou, ni els de paisà ni els logotipats. Tenim un problema global i manifesten que no es poden desvestir uns serveis per vestir-ne d’altres, que potser alguns destins estan sobredimensionant alguns serveis en detriment d’altres.

  • Altres:

La finalització de les obres de la nova ABP de Sarrià està prevista per l’any 2019; no s’ha concretat el mes.

Respecte a la manca de material d’ordre públic per les USC, manifesten que cal remetre el problema a la Divisió Tècnica. Repliquem que en alguns casos on s’ha vist compromesa la seguretat dels companys (manters), el material era deplorable o inexistent. Ens donen la raó i insisteixen a fer gestions amb la Divisió competent.

Denegació sistemàtica d’assumptes personals. Tornem a demanar que sempre es faci per ATRI per tal que consti a les estadístiques i no es pugui dir que no es deneguen. Proposem que no es denegui cap AP sempre que resti romanent als agents de la mateixa destinació.

Aquests han estat els punts tractats en aquesta reunió. Si necessiteu ampliar informació o si voleu denunciar aspectes per portar a la propera reunió regional, no dubteu en posar-vos en contacte amb els nostres delegats i les nostres delegades.

 

Número de comunicat:
C-145/2018
Data: 
21/09/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend